Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2019

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 14.00 Marina Congress Centerissä. Osoite on Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 21.3.2019 klo 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa torstaina 21.2.2019 klo 9.00.

Tärkeitä päivämääriä

 • Yhtiökokousilmoittautuminen alkaa to 21.2.2019 klo 9.00
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 15.3.2019
 • Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään to 21.3.2019 klo 16.00 mennessä
 • Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 14.00 Marina Congress Centerissä Helsingissä ‑ äänilippujen jako alkaa klo 13.00
 • Osinko ehdotetaan maksettavan kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 5.4.2019 ja 0,20 euroa osakkeelta arviolta 4.11.2019
 • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 29.3.2019 ja toisen erän arviolta 28.10.2019

Valtakirjamallit:
Valtakirja, yksityishenkilö
Valtakirja, yhteisö

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto
Yhtiökokouskutsu 2019 
Tilinpäätös 2018 julkaistaan viimeistään 5.3.2019

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
Asialista
Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
Hallitukseen 2019 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 


Tietosuojaseloste

______________________

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista

Yhtiökokous 2018    Yhtiökokous 2017     Yhtiökokous 2016     Yhtiökokous 2015    Yhtiökokous 2014    Yhtiökokous 2013    Yhtiökokous 2012

______________________

Yhtiökokous

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
 • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
 • omien osakkeiden ostaminen
 • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.