Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2018

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Marina Congress Centerissä. Osoite on Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2018 klo 16.00.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä linkistä

Euroclear Finlandin tukemat selaimet ovat

 • Chrome 30 tai tuoreempi
 • IE 8 tai tuoreempi
 • Firefox 27 tai tuoreempi

Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen. Voit ilmoittautua myös muilla kokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

Valtakirjamallit löydät materiaalipankistamme.

Yhtiökokous 2018 – Valtakirja yksityishenkilö

Yhtiökokous 2018 – Valtakirja yhteisö

Tärkeitä päivämääriä

 • Yhtiökokousilmoittautuminen alkaa 8.2.2018 klo 9
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 12.3.2018
 • Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2018 klo 16.00 mennessä
 • Yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Marina Congress Centerissä Helsingissä ‑ äänilippujen jako alkaa klo 13.00
 • Osinko maksetaan kahdessa erässä: 0,20 euroa 4.4.2018 ja 0,15 euroa arviolta 1.11.2018
 • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja toisen erän arviolta 25.10.2018

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokous 2018 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018

Tilinpäätös 2017 julkaistaan 28.2.2018

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Sanoma Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

______________________

Varsinainen yhtiökokous 2017

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 21.3.2017 klo 14.00 Scandic Park Helsingissä.

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)

Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) – videolinkki

Talousjohtajan katsaus (suomeksi) – videolinkki

Hallituksen puheenjohtajan puhe (suomeksi) – videolinkki

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017

Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2016

Liite 8: Voitonjakoehdotus

Liite 9: Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Liitteet 10 ja 11: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Liite 13: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

 

Yhtiökokous

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
 • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
 • omien osakkeiden ostaminen
 • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

 

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista

Yhtiökokous 2016     Yhtiökokous 2015    Yhtiökokous 2014    Yhtiökokous 2013    Yhtiökokous 2012