Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2018

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) – videolinkki
Talousjohtajan katsaus (suomeksi) – videolinkki
Hallituksen puheenjohtajan puhe (suomeksi) -videolinkki

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2017
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liitteet 9 ja 10: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 11: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

______________________

Yhtiökokous

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 27.3.2019. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle (sähköpostitse grouplegalaffairs@sanoma.com, tai postitse Sanoma Oyj, lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma) viimeistään keskiviikkona 9.1.2019.

 

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista

Yhtiökokous 2017     Yhtiökokous 2016     Yhtiökokous 2015    Yhtiökokous 2014    Yhtiökokous 2013    Yhtiökokous 2012