Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2019

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset (pdf)
Toimitusjohtajan esitys, linkki videoon, englanniksi
Talousjohtajan esitys, linkki videoon

 

Tärkeitä päivämääriä

  • Osinko maksetaan kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 5.4.2019 ja 0,20 euroa osakkeelta arviolta 4.11.2019
  • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 29.3.2019 ja toisen erän arviolta 28.10.2019

 

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2019

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019 
Liite 5: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2018
Liite 7: Voitonjakoehdotus
Liitteet 8-9: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 10: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11: Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

______________________

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista

Yhtiökokous 2018    Yhtiökokous 2017     Yhtiökokous 2016     Yhtiökokous 2015    Yhtiökokous 2014    Yhtiökokous 2013    Yhtiökokous 2012

______________________

Yhtiökokous

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.