Sanoma sijoituskohteena

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Meillä on kolme strategista liiketoiminta-aluetta: Sanoma Learning, Sanoma Media Finland ja Sanoma Media Netherlands. Toimimme Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista.

Tavoitteemme:

Lue lisää pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteistamme

Päästäksemme tavoitteisiimme:

1. Liiketoimintaportfoliomme on nyt tasapainoisempi

> Vakaan tilaus- ja oppimateriaalimyynnin osuus on kasvanut.

> Vaihtelualttiin mainosmyynnin painoarvo pienempi.

2. Kannattavuutemme on vakaa ja tavoitteemme on parantaa rahavirtaa

> Kassavirtasuhteen keskipitkän aikavälin tavoitteemme on 60-70 % (2018: 55 %) 

> Näkymät: Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2018: 15,7 %).

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon (julkistettu 11.12.2018), joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

3. Velkaantuneisuutemme sallii yritysostot

> Tavoitteena on pitää velkaantuneisuutemme tavoitetasolla (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5).

> Keskitymme synergioita tuoviin ja liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin, orgaanisen kasvun hankkeisiin ja aktiiviseen portfolion hallintaan

> Voimme tilapäisesti ylittää velkaantuneistavoitetasomme, mikäli tunnistamme merkittävän ja strategiaamme sopivan yritysostokohteen

Mahdollisuuksia kaikissa liiketoiminnoissamme

Learning
> Ydinliiketoiminta nykyisillä markkinoilla
> Ydinliiketoiminta nykyisten markkinoiden ulkopuolella
> Rinnakkainen liiketoiminta nykyisillä markkinoilla

Media Finland
> Viihde: TV:n kokonaisstrategia ja live-elämykset
> Uutiset: tähtäimessä kasvu kuluttajamarkkinoilla
> B2B: Kasvua lisäarvoa tuottavissa palveluissa ja tukea PK-yrityksille

Media Netherlands
> Uutiset ja data
> 360-mediabrändien luominen

4. Olemme sitoutuneet osinkopolitiikkaamme

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.