Sanoma sijoituskohteena

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Meillä on kolme strategista liiketoiminta-aluetta: Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Learning. Toimimme Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista.

Tavoitteemme:

Lue lisää pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteistamme

Päästäksemme tavoitteisiimme:

1. Olemme tehneet suuret muutokset liiketoimintaportfolioomme, joka on nyt tasapainoisempi

> Vakaan tilaus- ja oppimateriaalimyynnin osuus suurempi: tilausmyynti 25 %, oppimateriaalit 24 % konsernin liikevaihdosta vuonna 2018

> Vaihtelualttiin mainosmyynnin painoarvo pienempi: 25 % konsernin liikevaihdosta vuonna 2018

2. Keskitymme edelleen asiakkaisiimme, kannattavuuteen ja rahavirtaan

> Kannattavuutemme on parantunut vuosina 2016-2017

> Kassavirtasuhteen keskipitkän aikavälin tavoitteemme on 60-70 % (2017: n. 50 %)

3. Keskitymme vahvemmin valikoivaan kasvuun yritysostojen kautta

> Velkaantuneisuutemme ollessa tavoitetasolla (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5), meillä on n. 300-400 milj. euroa käytettävissä yritysostoihin

> Keskitymme synergioita tuoviin ja liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin, orgaanisen kasvun hankkeisiin ja aktiiviseen portfolion hallintaan

> Voimme tilapäisesti ylittää velkaantuneisuuden tavoitetasomme, mikäli tunnistamme merkittävän ja kriteereihimme sopivan yritysostokohteen

Mahdollisuuksia kaikissa liiketoiminnoissamme

Learning
> Ydinliiketoiminta nykyisillä markkinoilla
> Rinnakkainen liiketoiminta nykyisillä markkinoilla
> Ydinliiketoiminta nykyisten markkinoiden ulkopuolella

Media Finland
> Viihde: TV:n kokonaisstrategia ja live-elämykset
> Uutiset, feature ja lifestyle: tähtäimessä kasvu kuluttajamarkkinoilla
> B2B: Kasvua lisäarvoa tuottavissa palveluissa ja tukea PK-yrityksille

Media Netherlands
> Liikevaihdon kasvua mainonnan arvoa lisäten

4. Olemme sitoutuneet osinkopolitiikkaamme

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.