Eettinen ohjeisto

Sanoma haluaa auttaa kuluttajia, asiakkaitaan ja työntekijöitään kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä ensiluokkaisten, monikanavaisten media- ja oppimisratkaisujen kautta. Yleisön luottamus on onnistumisemme kannalta tärkeää. Liiketoiminta-periaatteemme on koottu eettiseen ohjeistoomme (Code of Conduct).

Eettinen ohjeisto kertoo, miten saavutamme ja säilytämme luottamuksen toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Se määrittelee liiketoimintatavat, joita sovelletaan Sanoman kaikissa toiminnoissa ja on olennainen osa yhteistä toimintatapaamme nimeltä Sanoma Way. Tämä toimintatapa koostuu arvoista, jotka ohjaavat työtämme ja päätöksentekoamme kaikkialla Sanomassa.

Eettinen ohjeisto (pdf)