Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

24.10.2018

”Vuoden 2018 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tiimimme kaikissa liiketoiminnoissa tekivät hyvää työtä ja kannattavuutemme parani. Tämä vaikutti myös vuoden 2018 näkymiimme operatiivisen liikevoittoprosentin osalta, jota nostettiin 11.10.2018 noin 14 %:sta yli 14 %:iin. Pääasiallinen syy parempiin näkymiin on Media Netherlandsin ja Learningin liiketoiminnan ja kannattavuuden hyvä kehitys Media Finlandin kehityksen ollessa vakaata.

Media Netherlandsin toiminnassa näkyvät nyt täysimääräisesti viime vuoden heinäkuussa toteutuneen SBS:n myymisen jälkeen virtaviivaistetun organisaation tuomat hyödyt. Kannattavuus on parantunut merkittävästi, mikä on hyvä saavutus liikevaihdon ollessa lievässä laskussa. Kehitystä on edistänyt datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupyn menestys. Palvelu on nyt yhdistetty päivittäistavarakaupan asiakkaisiin keskittyvään mediamyyntiyksikköömme. Syyskuun alussa ilmoitimme Rob Kolkmanin nimityksestä Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Rob työskentelee tällä hetkellä RELX Groupissa, ja hänellä on laaja kansainvälinen kokemus sekä yritysdata- että kustannusliiketoiminnasta.

Learningin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin. Liikevaihto laski odotustemme mukaisesti Puolassa, jossa kasvu oli vuonna 2017 poikkeuksellisen voimakasta kahden samanaikaisen opetussuunnitelmauudistuksen vauhdittamana. Markkinaosuutemme vahvistumisen ansiosta liikevaihdon lasku oli kuitenkin odotuksiamme huomattavasti pienempi. Myös Suomessa opetussuunnitelmauudistus kasvatti liikevaihtoa. Ensimmäiset liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”) tuomat hyödyt ovat nähtävissä Learningin kannattavuudessa. Ohjelman tarkoituksena on integroida Learningin viiden operatiivisen yhtiön tukitoiminnot entistä paremmin.

Maaliskuussa vahvistimme Media Finlandin festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaa yritysostolla. Kesän korkeasesonki oli myynnillä, kävijämäärillä ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna menestys, tosin liiketoiminnan kannattavuus oli hieman odotettua alhaisempi joidenkin kertaluonteisten integraatiokustannusten ja tiettyjen heikommin kannattavien festivaalien vuoksi. Kolmannella vuosineljänneksellä Ruudun ja Helsingin Sanomien digitaalisten tilausten määrä kasvoi, kun taas aikakauslehtitilausten määrä laski. Painetun mainonnan markkinoihin kohdistui edelleen paineita.

Mediatoimialan muutos jatkuu. Kasvavia alueita on useita, kun taas perinteisen median tuotot ovat laskussa. Niin Hollannin kuin Suomenkin medialiiketoiminnoissa sopeutamme organisaatiotamme jatkuvasti markkinoiden muutoksiin. Media Finlandissa tämä johti ilmoitukseen yt-neuvottelujen aloittamisesta tietyissä toiminnoissa. Neuvottelujen tarkoituksena on kilpailukykymme ja tehokkuutemme ylläpitäminen myös tulevaisuudessa.

Vapaa rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Jonkin verran alhaisemmat rahoituskulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit sekä käyttöpääoman hyvä hallinta useissa liiketoiminnoissa vaikuttivat rahavirtaan positiivisesti. Vuosineljänneksen aikana maksoimme Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myyntiin liittyviä kertaluonteisia rakennejärjestelykustannuksia, joita ei oteta huomioon operatiivisessa rahavirrassa, kun hallitus tekee osinkoehdotuksensa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tulevaisuudessa keskitymme asiakkaisiimme sekä kannattavuuden ja rahavirran hyvään hallintaan osingon kasvattamiseksi. Samalla kartoitamme mahdollisuuksia strategiamme mukaisiin synergiaa tuoviin ja nykyistä liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin, jotka ovat vahvistuvan taseemme ansiosta mahdollisia.”