Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

6.2.2019

”Vuosi 2018 oli jälleen hyvä vuosi Sanomalle. Kannattavuutemme parani kaikissa kolmessa segmentissä medialiiketoiminnan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Aloitimme vuoden aikana myös useita ennakoivia toimia säilyttääksemme kilpailukykymme tulevina kuukausina ja vuosina. Vankan taloudellisen asemamme ansiosta palasimme kasvun tielle ja kerroimme vuoden aikana useista yritysostoista. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä kovasta työstä ja sitoutumisesta, jota tiimimme ovat jälleen vuoden mittaan osoittaneet.

Learningissä tiimimme Puolassa ja Suomessa ovat onnistuneet erityisen hyvin viime vuosina toteutettujen opetussuunnitelmauudistusten kanssa. Vuonna 2018 aloitimme myös liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa toimintoja ja prosesseja viidessä toimintamaassamme. Ohjelman positiiviset vaikutukset ovat jo nähtävissä vuoden 2018 kannattavuudessa. ”High Five” -ohjelma jatkuu tulevina vuosina ja odotamme pienten lisäinvestointien tuovan lisää kustannushyötyjä vuonna 2019.

Joulukuussa 2018 otimme merkittävän askeleen kasvupolullamme pääosin mediayhtiöstä kohti oppimisen ja median yhtiötä. Ilmoitimme aikeestamme ostaa Iddink, joka on johtava hollantilainen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittaja. Kaupan hyödyt mahdollistavat saumattomasti yhteensopivien digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen, mikä parantaa tuotteitamme ja palvelujamme oppilaille, vanhemmille, opettajille ja kouluille. Iddink tarjoaa Sanoma Learningille vahvan perustan kasvulle ei ainoastaan Hollannissa, vaan myös Belgiassa ja Espanjassa. Lisäksi yrityskauppa kasvattaa merkittävästi Learningin osuutta Sanoman operatiivisesta liikevoitosta ilman hankintamenojen poistoja.

Media Finlandissa menestyksemme toimialan transformaatiossa näkyi Helsingin Sanomien ja Ruudun digitaalisten tilausten määrän kasvuna. Helsingin Sanomien kokonaistilausmäärä kasvoi jo toisena peräkkäisenä vuotena. Digitaalisten tilausten kasvu kompensoi painetun median laskua, ja näimme uusien ja nuorempien yleisöjen löytävän uudet tuotteemme, kuten digitilauksen täydennettynä painetulla HS Viikko -lehdellä. Digitaalisen mainonnan kasvu ei valitettavasti täysin pystynyt kompensoimaan painetun mainonnan volyymien laskua. Trendin odotetaan jatkuvan, ja valmistautuaksemme tuleviin vuosiin aloitimme neljännellä vuosineljänneksellä kohdennetut yt-neuvottelut tietyissä osissa mediamyyntiä, painoja ja mediayksiköitä. Tähtäämme aktiivisesti kasvuun, ja teimme vuoden aikana lukuisia pieniä, synergiaa tuovia ja täydentäviä yritysostoja. Merkittävin niistä oli laajentuminen festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan kasvaville markkinoille ostamalla N.C.D. Productionin, joka vahvistaa monikanavaista viihdetarjontaamme. Kauppa hyödyttää niin mainostajia, kuluttajia kuin esiintyviä artistejakin.

Media Netherlandsin vuosi oli erityisen vahva sekä aikakauslehtien tilausmyynnissä että NU.nl:n uutisliiketoiminnassa, jossa sekä palvelun käyttö että myynti kasvoivat. Jatkoimme liiketoimintojemme fokusoimista ja myimme sekä naistenlehtien tuotevalikoimamme että sisältömarkkinointiliiketoimintamme Belgiassa. Virtaviivaistimme organisaatiotamme vastaamaan selkeämpää liiketoimintaportfoliotamme ja kannattavuutemme parani merkittävästi vuoden aikana. Vuoden lopussa valmistauduimme Home Deco -verkkokauppatoimintojen lopettamiseen ja siirtämiseen kolmannelle osapuolelle, mistä syntyi jonkin verran kertakustannuksia (kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä). Digitaalisen mainonnan kasvua tuki osaltaan datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupy, josta olemme omistaneet kesäkuusta alkaen 95 prosenttia, ja joka on nyt integroitu organisaatioomme.

Sen lisäksi, että kannattavuutemme parani kaikissa liiketoiminnoissa, taseemme vahvistui vuoden aikana ja velkaantuneisuutemme oli vuoden lopussa 1,4. Vuonna 2019 tunnuslukuun vaikuttavat eniten 1.1.2019 käyttöön otettu uusi IFRS 16 -standardi sekä Iddinkin oston saattaminen päätökseen vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme päättäneet olla muuttamatta pitkän aikavälin velkaantuneisuustavoitettamme – nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5 – vaikka odotammekin, että pelkästään IFRS 16 -standardi nostaa velkaantuneisuuttamme n. 0,6:lla. Iddinkin oston vaikutus riippuu osittain siitä, milloin kauppa saadaan päätökseen, mutta sen odotetaan nostavan velkaantuneisuutemme hetkellisesti pitkän aikavälin tavoitetason yläpuolelle.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,45 euroa (2017: 0,35). Vapaa rahavirtamme parani hieman edellisvuodesta, ja osinkoa laskettaessa rahavirtaan on lisätty takaisin 17 milj. euron kertakustannukset, jotka liittyvät Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myyntiin. Osinko on 58 % (2017: 55 %) näin oikaistusta vapaasta rahavirrasta. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita politiikkaamme jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Teimme vuonna 2018 lupaavia yritysostoja ja organisaatiomme on nyt hyvin valmistautunut tulevaan vuoteen. Odotammekin innolla kuluvaa vuotta päästäksemme integroimaan ostetut yritykset onnistuneesti Sanomaan ja kasvattamaan liiketoimintaamme edelleen.”