Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

25.7.2019

”Olemme tyytyväisiä niin Sanoma-konsernin kuin kaikkien liiketoimintayksiköidemmekin hyvänä jatkuneeseen kehitykseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Learningin liikevaihto pysyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden tasolla. Toimintamarkkinoillamme ei toteuteta merkittäviä opetussuunnitelmauudistuksia tänä vuonna, minkä vuoksi markkinoiden odotetaan pysyvän kutakuinkin vuoden 2018 tasolla. Olemme hyvissä asemissa kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkia varten. Sen merkitys on viime vuosina kasvanut toimitusketjun optimoinnin ja digitaalisten oppimateriaalien osuuden kasvun myötä. Odotamme saavamme Iddinkin yritysoston päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Liiketoiminnan kehittämisohjelma ”High Five” eteni suunnitelmiemme mukaisesti ja odotamme sen hyötyjen näkyvän varsinkin toisella vuosipuoliskolla.

Media Finlandin liikevaihto ja tulos kasvoivat toisella vuosineljänneksellä pääosin aiempien yritysostojen ansiosta. Näistä tärkeimpiä olivat Suomen suurin rock- ja metallimusiikkifestivaali Rockfest ja vuosi sitten hankittu Suomen Tietotoimisto (STT). Lisäksi mainosmyynti kehittyi hyvin osittain huhtikuussa järjestetyistä eduskuntavaaleista ja toukokuussa järjestetyistä EU-vaaleista johtuen. Olemme tyytyväisiä siihen, että Ruutu+:n ja Helsingin Sanomien tilausmäärät ja tilausmyynti ovat jatkaneet kasvuaan. Tulos ei kehittynyt yhtä hyvin kuin liikevaihto pääosin siksi, että yrityskauppasopimukseen perustuen Rockfestillä ei vielä tänä vuonna ollut positiivista tulosvaikutusta, ja STT teki nollatuloksen.

Vaikka liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin, medialiiketoiminnan nykyinen toimintaympäristö oli etenkin Suomessa suhteellisen haastava, emmekä odota siinä tapahtuvan loppuvuoden aikana merkittäviä muutoksia.

Media Netherlandsin raportoidussa liikevaihdossa ja operatiivisessa liikevoitossa näkyivät selvästi viimeisen yhdeksän kuukauden divestoinnit – LINDA.-aikakauslehti, Belgian sisältömarkkinointiliiketoiminta, Head Office, ja Home Deco ‑verkkokauppaliiketoiminta. Samanaikaisesti vertailukelpoisen liiketoiminnan kehitys oli kuitenkin vakaata ja vastasi odotuksiamme. Verkkouutispalvelumme NU.nl:n vuosineljännes oli jälleen vahva sekä käyttäjämäärällä että myynnillä mitattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana NU.nl:n myynti kasvoi 16 %. Aikakauslehtien arvonlisäveron korotus, joka tuli voimaan 1.1., vaikutti edelleen levikkimyyntiin. Datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupyn liikevaihto oli edellistä vuotta matalampi tuotevalikoimaan tekemiemme muutosten vuoksi. Onnistuimme edelleen hyvin kustannusten hallinnassa, mikä lievensi alhaisemman liikevaihdon vaikutusta kannattavuuteen.

Näkymämme vuodelle 2019 pysyvät ennallaan. Keskitymme edelleen liiketoimintamme kasvattamiseen myös synergioita tuovien, olemassa olevia liiketoimintojamme täydentävien yritysostojen kautta, ja tavoitteenamme on maksaa kasvavaa osinkoa.”