Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

25.10.2019

”Sanoma-konsernin ja kaikkien liiketoimintasegmenttiemme liiketoiminta kehittyi vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana suotuisasti. Konsernin kannattavuus oli hyvällä tasolla, ja saimme Iddinkin yritysoston päätökseen syyskuun puolivälissä. Paransimme näkymiämme vuodelle 2019 koskien operatiivista liikevoittoprosenttia ilman hankintamenojen poistoja noin 15 %:sta yli 15 %:iin (2018: 15,7 %). Parannus johtui Iddinkin liittämisestä osaksi konsernia vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen alusta lukien sekä liiketoimintamme vakaana jatkuneesta kehityksestä kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

Learningin liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli vakaata ja myötäili toimintamarkkinoillamme tänä vuonna meneillään olevia opetussuunnitelmien syklejä. Vuoden aikana operatiivinen tuloksemme parani kaupallisen menestyksen sekä ”High Five” -ohjelman ansiosta; molempien osalta tiimimme tekivät hyvää työtä. Iddinkin tulos on ollut odotustemme mukainen vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olemme aloittaneet integraation ja työskentelemme synergioiden eteen.

Media Finlandin liikevaihto oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisen vuoden tasolla, ja olemme tyytyväisiä operatiivisen tuloksen paranemiseen. Ruutu+:n ja Helsingin Sanomien (HS) tilausmäärät ja tilausmyynti kasvoivat vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Vastatakseen muuttuvaan mediankulutukseen ja keskittyäkseen vahvemmin kolmeen strategiseen painopistealueeseensa – uutiset ja feature, viihde sekä B2B-markkinointiratkaisut – Media Finland on yhdistänyt uutismediat HS:n ja Ilta-Sanomat (IS) sekä seitsemän aikakausbrändiä, joiden sisällöillä on omat selkeät yleisönsä digitaalisessa mediassa, uudeksi yhteiseksi liiketoimintayksiköksi. Uusi yksikkö Uutis- ja featuremedia aloitti toimintansa 1.10. Yksikön tavoitteena on olla Suomen johtava tilauspohjaisen ja mainosrahoitteisen journalismin tarjoaja sekä hybridi- että digiaikakaudella.

Media Netherlandsin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen raportoidussa liikevaihdossa ja operatiivisessa liikevoitossa näkyivät edellisen vuoden aikana tekemämme divestoinnit – LINDA.-aikakauslehti, Belgian Head Officen sisältömarkkinointiliiketoiminta ja Home Deco -verkkokauppaliiketoiminta. Samanaikaisesti vertailukelpoinen liiketoiminnan kehitys täytti odotuksemme. 20-vuotisjuhlaansa viettävän verkkouutispalvelumme NU.nl:n käyttäjämäärien ja myynnin kasvu on jatkunut kaksinumeroisena koko vuoden. 1.1. voimaan astunut aikakauslehtien arvonlisäveron korotus vaikutti levikkimyyntiin jossain määrin negatiivisesti.

Iddink-yritysoston seurauksena nettovelkamme ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on kasvanut merkittävästi, kuten jo kaupan allekirjoittamisen yhteydessä kerroimme. Odotamme nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen palaavan tavoitetasolleen (alle 2,5) vuoden 2020 aikana. Marraskuun lopussa erääntyy liikkeeseenlaskemamme 200 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Aiomme maksaa sen takaisin ja korvata tarvittavan rahoituksen joustavammilla velkainstrumenteilla, minkä odotamme pienentävän rahoituskulujamme jatkossa merkittävästi. Keskitymme edelleen strategisiin painopistealueisiimme eli liiketoiminnan kasvattamiseen muun muassa synergioita tuovien, olemassa olevia liiketoimintojamme täydentävien yritysostojen kautta sekä osingon kasvattamiseen.”