Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

7.2.2020

”2019 oli Sanomalle hyvä vuosi, ja se merkitsi myös onnistunutta muutosta kohti oppimisen ja median yhtiötä. Vahvistimme oppimisliiketoimintaamme neljällä yritysostolla – Iddinkillä, Essenerillä, itslearningillä ja Clickedulla – ja ilmoitimme aikeistamme myydä Media Netherlands DPG Medialle. Myynnin jälkeen meillä on kaksi vahvaa liiketoimintayksikköä, Learning ja Media Finland, jotka ovat valmiina kasvuun, sekä 400 milj. euroa käytettävissämme yritysostoihin. Liiketoimintaportfoliomme on tasapainoinen: viimeisimpien yritysostojen ja tulevan divestoinnin jälkeen n. 45 % konsernin liikevaihdosta ja 55 % operatiivisesta tuloksesta tulee Learningista.

Merkittävin askeleemme Learningin kasvupolulla vuonna 2019 oli Iddinkin, johtavan hollantilaisen oppimisratkaisujen ja
-palvelujen toimittajan, yritysosto, mikä saatiin päätökseen syyskuussa. Iddink toimii Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Oltuamme aiemmin yhteydessä pääosin opettajien kanssa, Iddink tarjoaa meille suoran yhteyden myös koulujen johtoon ja hallintoon. Viimeaikaisten yritysostojen myötä olemme kasvattaneet asiakasmäärämme 50 %:lla 15 miljoonaan oppilaaseen, jotka opiskelevat peruskouluissa, toisen asteen koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Samalla olemme laajentaneet tarjoomaamme perinteisistä digitaalisista ja painetuista oppikirjoista oppimateriaalien jakeluun, digitaalisiin oppimisalustoihin ja testaus- ja analytiikkatyökaluihin.

Learningin vuoden 2019 taloudellinen tulos oli vahva. Operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 milj. eurolla, tai 15 %:lla. Puolet tulosparannuksesta johtui Iddinkin yritysostosta, kun taas puolet oli tiimiemme liiketoiminnan kehittämisohjelma ”High Fiven” parissa tekemän hyvän työn tulosta.

Media Netherlandsin toimitusjohtaja Rob Kolkman nimitettiin Sanoma Learningin toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Rob on kokenut, arvostettu ja tulosorientoitunut yritysjohtaja Learning-tiimillemme, ja olen iloinen, että hän jatkaa Sanomalla. Rob seuraa tehtävässään John Martinia, joka lopettaa Sanomalla keväällä 2020 siirtyäkseen muihin tehtäviin.

Media Finlandissa sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+-palvelun digitaalinen tilausmyynti jatkoi kasvuaan. Helsingin Sanomien tilaajamäärä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin, ja tilausmyynti oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, mitkä ovat merkittäviä saavutuksia myös kansainvälisesti. Mainosmyynti oli vakaata verkkomainonnan myynnin kasvaessa 6 %, kun taas painetun mainonnan myynti, joka edustaa tällä hetkellä vain 7 %:a konsernin liikevaihdosta, laski. Kokonaisuudessaan Media Finlandin liikevaihto ja tulos pysyivät vakaina ollen edellisen vuoden tasolla.

Media Netherlandsin myynnin myötä meillä on 400 milj. euroa käytettävissämme yritysostoihin, joihin näemme mahdollisuuksia sekä Learningissä että Media Finlandissa. Learningissä näemme kasvumahdollisuuksia sekä uusissa maissa että tarjooman laajentamisessa nykyisissä toimintamaissa. Media Finlandin osalta olemme kiinnostuneita synergiaa tuovista yritysostoista kolmella fokusalueellamme, joita ovat uutiset & feature, viihde ja B2B-markkinointiratkaisut. Kasvutavoitteistamme huolimatta olemme sitoutuneita osinkopolitiikkaamme, jonka mukaisesti tavoitteenamme on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Painopisteemme on erityisesti osakekohtaisen osingon euromääräisessä kasvattamisessa, ja sen vuoksi saatamme väliaikaisesti ylittää määrittelemämme 40–60 % tason. Vuodelta 2019 hallitus ehdottaa maksettavaksi osinkoa 0,50 euroa, mikä edustaa 58 % vapaasta rahavirrasta (sisältäen Belgian naistenlehtiin liittyvän vuokrasopimuksen loppusuorituksen, joka maksettiin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä).

Joulukuussa julkaisimme uudet vertailukelpoista kasvua ja operatiivista liikevoittoprosenttia koskevat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet molemmille strategisille liiketoimintayksiköille. Konsernin aiemmat tavoitteet koskien velkaantuneisuutta, omavaraisuusastetta ja osinkoa säilyivät ennallaan. Selkeän, strategisten liiketoimintayksiköidemme liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä koskevan pitkän aikavälin vision myötä näkymämme vuodelle 2020 ovat seuraavat: odotamme konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vakaa ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 %. Odotamme menestyksellistä vuotta 2020.”