Johtoryhmä

 

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

  • konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
  • yritysostot ja -myynnit
  • organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
  • kehitysprojektit
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluvat Sanoma Media Finlandin, Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talous- ja operatiivinen johtaja.

Johtoryhmän jäsenet

Susan Duinhoven, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Markus Holm, talousjohtaja ja operatiivinen johtaja
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland
John Martin, toimitusjohtaja, Sanoma Learning

(Marc Duijndam, toimitusjohtaja, Sanoma Media Netherlands, 15.8.2018 asti)

Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä on saatavilla täältä.