Hallinnointi

Sanoma Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla: http://www.cgcode.fi.

Sanoma on julkaissut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017.

Hallinnointimalli

Sanoman hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Sanomalla on kolme toimintasegmenttiä eli strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Netherlands, Sanoma Media Finland ja Sanoma Learning. Ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit” raportoidaan ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt ja konsernieliminoinnit. Sanoma Oyj on Sanoma-konsernin emoyhtiö.