Hallinnointi

Sanoma Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla: http://www.cgcode.fi.

Sanoma on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän rakenne

Sanoma noudattaa toiminnassaan ja hallinnossaan toimintamaissaan sovellettavia lakea ja asetuksia, Sanoman Eettistä ohjeistoa sekä konsernin sisäisiä toimintaohjeita ja ohjesääntöjä. Sanoman hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.