Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Anne Brunila (pj.), Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Anne Brunila, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Kai Öistämö (pj.), Mika Ihamuotila ja Rafaela Seppälä. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Tarkastusvaliokunnan ja Henkilöstövaliokunnan jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi Sanomalla on työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat Sanoman hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2017 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (pj.), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.