Sisäpiiri

Sanoman sisäpiirihallinto

Sanoman hallitus on vahvistanut yhtiölle sisäpiiriohjeen, joka noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Sanoman ohjeet sisäpiirihallintoon on esitetty Sanoman selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallinnointi

Sanomalla ei tällä hetkellä ole pysyviä sisäpiiriläisiä. Sanoma ylläpitää tarvittaessa tapahtuma- ja hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”).

Suljettu ajanjakso

Sanoman suljettu ajanjakso tarkoittaa MAR:n mukaisesti kolmeakymmentä (30) kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Sanoman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa tehdä liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä tuona aikana riippumatta siitä, onko heillä sisäpiiritietoa vai ei. Liiketoimet eivät ole sallittuja myöskään tuloksen julkistamispäivänä. Lisäksi Sanoma suosittaa, että johtoryhmän (Executive Management Group) jäsenet ja henkilöt, jotka ovat osallisina taloudellisen raportoinnin prosesseissa, eivät tee liiketoimia suljetun ajanjakson ja julkistuspäivän aikana.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Aina, kun hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan tai heidän lähipiirinsä osakeomistuksessa tapahtuu muutoksia, Sanoma julkaisee asiasta tiedotteen. Tiedotteet johdon liiketoimista löytyvät täältä (linkki) Edellisen tilikauden lopun omistukset julkaistaan Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Alla olevassa kuvassa on esitetty prosessi, jota hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän lähipiirinsä on noudatettava ilmoittaessaan Sanoman rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista Finanssivalvonnalle ja Sanomalle.

Ohjeet johtohenkilölle ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä.