Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

Sanoman sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Sanoman sisäpiiriohjeen mukaan henkilö, joka on saanut tietoonsa sisäpiiritietoa, ei saa käyttää sitä hyväksi hankkiakseen tai luovuttaakseen (omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti) Sanoman rahoitusvälineitä tai neuvoa suoraan tai välillisesti niiden hankinnassa tai luovuttamisessa. Tämä koskee myös neuvoa olla käymättä kauppaa.

Henkilö, jolla on Sanoman rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa, ei saa paljastaa sisäpiiritietoa. Salassapitovelvoite ei rajoita tiedon välittämistä sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat sitä Sanomaan liittyvän työn, ammatin tai tehtävän tavanomaista suorittamista varten.

Henkilöt, joilla on asemansa johdosta pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon, ovat pysyviä sisäpiiriläisiä. Pysyvää sisäpiiriläistä ei merkitä erikseen jokaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Sanoma Oyj:n hallituksen 26.7.2016 tekemän päätöksen mukaan Sanomassa ei tällä hetkellä ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Sanoma ylläpitää tarvittaessa tapahtuma- ja hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”).

Suljettu ajanjakso

Ns. suljettu ajanjakso on kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Tuona aikana Sanoman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa tehdä liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä omiin nimiinsä tai kolmannen osapuolen nimiin riippumatta siitä, onko heillä sisäpiiritietoa vai ei. Liiketoimet eivät ole sallittuja myöskään tuloksen julkistamispäivänä. Lisäksi Sanoma suosittaa, että johtoryhmän (Executive Management Team) jäsenet ja henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisen raportoinnin prosesseihin, eivät tee liiketoimia suljetun ajanjakson ja julkistuspäivän aikana.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Sanoma julkaisee kaikki hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan tai heidän lähipiirinsä osakeomistuksessa tapahtuvat muutokset pörssitiedotteella. Tiedotteet johdon liiketoimista löytyvät täältä.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty prosessi, jota hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän lähipiirinsä on noudatettava ilmoittaessaan Sanoman rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista Finanssivalvonnalle ja Sanomalle.

Ohjeet johdon kaupankäynti-ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä.