Kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. TV-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Hiljattain yritysostolla vahvistettu Suomen tapahtumaliiketoiminta on keskittynyt toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.