Kausiluonteisuus

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi Sanoma-konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Oppimisliiketoiminnan liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Medialiiketoiminnoissa mainonnan kehitys vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen kertymiseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. TV-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Vuonna 2018 yritysostolla vahvistettu Suomen tapahtumaliiketoiminta on keskittynyt toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle.