Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Segmenttikohtaiset tavoitteet

(Julkistettu 17.12.2019)

Learning Tavoite 31.12.2019
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 0 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 20-22 % 21,7 %
Sanoma Media Finland Tavoite 31.12.2019
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % -2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 12,0 %

Konsernitason tavoitteet

Tunnusluvut Pitkän aikavälin tavoite 31.3.2020
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5 3,0
Omavaraisuusaste 35-45 % 25,2 %
Osinko kasvava osinko,
40-60 %

vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta
58 %*

*Osinko vuodelta 2019