Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Segmenttikohtaiset tavoitteet

(Julkistettu 17.12.2019)

Learning
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 20-22 %
Sanoma Media Finland
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 %

Konsernitason tavoitteet

Tunnusluvut Pitkän aikavälin tavoite 31.12.2019
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5 2,7
Omavaraisuusaste 35-45 % 30,5 %
Osinko kasvava osinko,
40-60 %

vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta
58 %

*Sis. Media Netherlandsin myynnin vaikutuksen