Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Osinko

  • Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.
    • Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Velkaantuneisuus

  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5
    • Oikaistu käyttökate= Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja ja jossa ohjelmaoikeudet ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle.

Omavaraisuusaste

  • Omavaraisuusaste 35-45 %