Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Segmenttikohtaiset tavoitteet

(Julkistettu 17.12.2019)

Learning
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 20-22 %
Sanoma Media Finland
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 %

Konsernitason tavoitteet

Tunnusluvut Pitkän aikavälin tavoite 30.9.2019 PF 30.9.2019 *
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 2,5 2,8 1,6
Omavaraisuusaste 35-45 % 33,8 % Väliaikaisesti alle pitkän aikavälin tavoitetason
Osinko kasvava osinko,
40-60 %

vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta
58 %
(2018 **)

* Sisältäen Media Netherlandsin divestoinnin vaikutuksen
**Ilman 17 milj, euron kertaluonteista kulua, joka liittyy Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myyntiin.