Osinko

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka 2017 alkaen:

Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 1999 alkaen.

Vuosi Osinko / osake euroa Osinko tuloksesta, % Osinko tuloksesta ilman vertailukelpoisia eriä, % 
2018 0,45 59 54
2017 0,35 n.a. 47,8
2016 0,2 30,8 39,2
2015 0,1 n.a. 78,3
2014 0,2 62,0 61,5
2013 0,1 n.a. 22,6
2012 0,6 68,2 76,9
2011 0,6 115,6 69,4
2010 1,1 59,4 117,4
2009 0,8 122,0 92,2
2008 0,9 125,1 82,7
2007 1,0 67,9 80,7
2006 0,95 72,2 n.a.
2005 0,9 62,0 n.a.
2004 0,8 61,2 n.a.
2003 1,0 144,3 n.a.
2002 0,4 178,0 n.a.
2001 0,51 147,5 n.a.
2000 0,47 69,9 n.a.
1999 0,45 84,9 n.a.

Aiemmat osingonjakoperiaatteet

Osingonjaon periaatteet 7.2.2017 asti

Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Kommunikoitu 31.10.2013: Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.

Periaatteet 2002–2005

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoina pääsääntöisesti puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Osinkopolitiikka 1999–2001

Vuosien 1999–2001 osinkopolitiikan mukaan SanomaWSOY harjoitti aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakoi osinkoina vähintään kolmasosan konsernin tilikauden voitosta.

SanomaWSOY:n osakassopimuksen allekirjoittajat, jotka omistavat SanomaWSOY:n osakkeista ja äänistä yli 50 %, olivat sitoutuneet äänestämään sekä muutoinkin toimimaan siten, että SanomaWSOY päättäisi vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa jakaa tilikaudelta 2002 osinkoa vähintään 0,26 euroa osakkeelta.

Vuosien 1999–2001 osinko perustui sulautumisen yhteydessä tehtyyn osakassopimukseen. Sopimuksen mukaan kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta jaettiin vähintään WSOY:n vuoden 1997 osinkotasoa, 0,88 euroa (osakkeen jakamisen jälkeen 0,22 euroa), vastaava osinko korotettuna vuosittain 10 %:lla ja sen lisäksi keskimäärin 0,84 euroa (osakkeen jakamisen jälkeen 0,21 euroa) osaketta kohti. SanomaWSOY jakoi vuosina 1999-2001 osinkoa osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimus päättyi 14.5.2003 eikä uutta osakassopimusta solmita.