Osakepääoma

Osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.12.2017 
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 163 565 663
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 316 519
Liikkeessä olevien osakkeiden ja optioiden lukumäärä 163 249 144
Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset
Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma, milj. euroa
31.12.2017 163 565 663 71,3
31.12.2016 162 812 093 71,3
31.12.2015 162 812 093 71,3

Yllä olevissa osakemäärissä ei ole eritelty Sanoman omistamia omia osakkeita. Aiempien vuosien muutokset löytyvät arkistosivulta.

Arkisto osakepääoman ja osakkeiden määrän kehityksestä