Osakepääoma

Osakkeiden lukumäärä 1.3.2019
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 163 565 663
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 549 140
Liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä 163 016 523
Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset
Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma, milj. euroa
31.12.2018 163 565 663 71,3
31.12.2017 163 565 663 71,3
31.12.2016 162 812 093 71,3

Yllä olevissa osakemäärissä ei ole eritelty Sanoman omistamia omia osakkeita. Aiempien vuosien muutokset löytyvät arkistosivulta.

Arkisto osakepääoman ja osakkeiden määrän kehityksestä