Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Sanoman tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kullakin tilikaudella ja antaa tilintarkastajan lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sanomalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä on toiminut Sanoman lakisääteisenä tilintarkastajana vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkaen.

Vuonna 2017 konsernin tilintarkastuksesta maksamat palkkiot olivat 1,1 milj. euroa ja tilintarkastukseen kuulumattomista palveluista maksetut palkkiot 0,3 milj. euroa.