Tilintarkastajat

Sanoman yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan vuosittain. Vuonna 2017 yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. PricewaterhouseCoopers valittiin yhtiön tilintarkastajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Sanoma maksaa tilintarkastajille laskun mukaan. Vuonna 2016 konsernin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilikaudella 2016 yhteisölle maksettiin yhteensä 1,4 milj. euroa (2015: 1,4).

Tilintarkastajan palkkiot, milj. euroa 2016 2015
Tilintarkastus -1,2 -1,2
Todistukset ja lausunnot -0,0 -0,1
Veroneuvonta 0,0
Muut palvelut -0,2 -0,1
Yhteensä -1,4 -1,4

Muut palvelut sisältävät mm. lehtien levikintarkistuksia maissa, joissa ei ole virallista levikin tarkastusta sekä neuvontapalveluja mm. yritysjärjestelyihin liittyen.