Yritysvastuu

Positiivinen vaikutus – joka päivä

Sanoma on Euroopan johtava oppimisen- ja median yhtiö, jolla on merkittävä rooli markkinoilla, joilla se toimii. Sanoman kulttuurilliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet perustuvat yhteisiin länsimaisiin arvoihin: ihmisarvoon, demokratiaan ja vapauteen. Mediasisältömme, oppimateriaalimme ja dataan perustuvat, räätälöidyt ratkaisumme vaikuttavat ihmisiin ja yhteiskuntaan päivittäin. Mediasisältömme lisäävät ihmisten tietoisuutta ja oppimateriaalimme uudistavat koulutusta. Meillä on myös keskeinen tehtävä demokratian ja sananvapauden edistäjänä. Dataan perustuvan optimoidun räätälöinnin ja kohdentamisen avulla voimme luoda entistäkin kiehtovampia sisältöjä ja yksilöllisempiä oppimispolkuja. Tinkimätön journalistinen etiikka ja vastuullinen liiketoiminta ovat perusedellytyksiä positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Sanoma noudattaa toiminnassaan ja hallinnossaan toimintamaissaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, omia Eettisiä ohjeitaan  ja konsernin sisäisiä politiikkoja ja ohjesääntöjä. Tavoitteenamme on pienentää negatiivista vaikutustamme ympäristöön, ja maksimoida positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kaikessa liiketoiminnassamme. Sanoma on sitoutunut edistämään eettistä ja vastuullista liiketoimintatapaa niin omassa toiminnassaan kuin tavarantoimittajiensakin osalta.

Sanoman toimintaympäristö, liiketoimintamalli sekä asema ja vaikutukset arvoketjussa on kuvattu tarkemmin arvonluontimallissa (avaa pdf tästä).

 

Yritysvastuuohjelmamme

Liiketoiminnallamme on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

Oppiminen: Mediasisällöt: Data ja yksityisyydensuoja:
Oppilaita motivoivat oppimateriaalit auttavat saavuttamaan hyviä oppimistuloksia Riippumattomalla mediasisällöllä on tärkeä rooli mielipiteenmuodostuksessa Analytiikan hyödyntäminen käyttäjien luottamuksesta ja yksityisyydensuojasta tinkimättä.

Vastuullisten liiketoimintakäytäntöjemme tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus ja minimoida sen negatiiviset vaikutukset koko arvoketjussa.

Vaatimustenmukaisuus ja Eettiset ohjeet: Ympäristövaikutukset: Vastuu työnantajana: Vastapuolten
tunteminen:
Sanoman Eettiset ohjeet ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Vahvistamme vastuullista toimintaamme yhteisillä säännöillä ja arvoilla. Varmistamme, että kaikki työntekijämme ymmärtävät ne ja sitoutuvat niihin. Kehitämme ja arvioimme yhteisiä politiikkojamme ja niihin liittyviä koulutuksia jatkuvasti. Keskeisimmät Sanoman liiketoimintaan liittyvät ympäristövaikutukset aiheutuvat paperin ja painovärien käytöstä, esimerkiksi painotaloissa, toimitiloissa ja digipalveluissa käytettävästä energiasta sekä kuljetuksista ja tuotteiden jakelusta. Sanoma on sitoutunut luomaan työntekijöitään inspiroivia, monimuotoisuutta arvostavia, työntekijöiden näkemyksiä huomioivia ja yksilön oikeuksia kunnioittavia työympäristöjä ja työskentelykulttuureja. Sanoma ei salli syrjintää, ahdistelua eikä kiusaamista työpaikalla. Sanoma tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet ja hyvät työolot sekä varmistaa tasavertaisen kohtelun ja palkitsemisen. Työntekijöiden ammatillinen kehittyminen on Sanomalle erityisen tärkeää, ja yhtiö tukee jatkuvaa oppimista vahvasti. Sanoma edellyttää että sen tavarantoimittajat sitoutuvat eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Sanoman Eettiset ohjeet tavarantoimittajille määrittelevät eettiset toimintaohjeet ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet, joita tavarantoimittajiemme tulee noudattaa.

Yritysvastuuseen liittyvät riskit

Sanomalle keskeisiin yritysvastuuasioihin liittyvät pääasialliset riskit käsittävät mm. osaajien houkuttelemiseen ja pitämiseen liittyvät riskit, ympäristöriskit sekä ihmisoikeuksiin, korruptioon ja lahjontaan liittyvät riskit. Lisätietoa mainituista riskeistä täältä.

 

Lisää yritysvastuusta:

> Vuosikatsaus 2018 (ss. 19 – 21)

> GRI-indeksi 2018 (englanniksi) 

Lisätietoja antaa myös:
Kaisa Uurasmaa
Johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
puh +358 40 560 5601
kaisa.uurasmaa@sanoma.com