Johto

 

Sanoman hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sanoman toimitusjohtaja. Johtoryhmän muodostavat Sanoma Media Finlandin, Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talousjohtaja.

Sanoman toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja tavoitteiden, toimintasuunnitelmien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

Sanoman hallinnointiperiaatteiden mukaisesti konsernin johtoryhmä (Executive Management Team) avustaa toimitusjohtajaa Sanoman hallitukseen tulevien asioiden valmistelussa ja konsernin johtamisen koordinoinnissa.

Hallinnointi

 

Susan Duinhoven

Toimitusjohtaja, Sanoma-konserni

 

Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2015

Ph.D. (fysikaalinen kemia), B.S. (fysikaalinen kemia)

Työvaliokunnan jäsen

s.1965, Hollannin kansalainen

 

Koninklijke Wegener N.V.:n (Hollanti) toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013–2015. Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toimintojen (Hollanti, Belgia, Ranska) toimitusjohtaja 2012–2013. Thomas Cook Nederland B.V.:n toimitusjohtaja 2010–2011. Benelux & New Acquisitions Europen toimitusjohtaja Reader’s Digestillä 2008–2010. De Gule Sider A/S:n (Tanska) toimitusjohtaja 2005–2007 ja De Telefoongidsin (Hollanti) operatiivisesta toiminnasta ja markkinoinnista vastaava johtaja 2002–2005.

Markus Holm

Sanoma-konsernin talousjohtaja (CFO) ja operatiivinen johtaja (COO)

 

KTM

s. 1967, Suomen kansalainen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

 

Eri tehtävissä Metsä Groupissa 2008–2016. Talousjohtaja (CFO) Metsä Boardissa 2014–2016 ja Metsä Tissuessa 2008–2013. Talous- ja ICT-johtaja GlaxoSmithKline Oy:ssä 2005–2008. Talouden, rahoituksen, ostotoiminnan sekä sijoittajasuhteiden johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä; Suomessa vuosina 1994–2004 sekä Brasiliassa 1999–2002.

John Martin

Toimitusjohtaja, Sanoma Learning

 

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

PhD in Molecular Biology, B.Sc. (Hons) in Biochemistry

s. 1970, Britannian kansalainen

 

Sanoma Digitalin vt. toimitusjohtaja 2014, Sanoman strategiasta ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja 2011–2013, Sanoma Learningin Oppiminen-liiketoiminnan johtaja 2009–2011. Johtaja verkkokustantamisen ja informaatiopalveluiden konsultointia tarjoavassa ContentConnected-yhtiössä 2006–2009. Swets Information Services -yhtiön kaupallinen johtaja 2004–2006 ja Swets & Zeitlinger Publishers -yhtiön toimitusjohtaja 2001–2003. Eri tehtävissä Swets ja Wolters Kluwer -yhtiöissä 1996–2001.

Pia Kalsta

Toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland

 

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

KTM

s. 1970, Suomen kansalainen

 

Eri tehtävissä Nelonen Mediassa 2001–2015, mm. President 2014–2015, President, acting 2013–2014, Senior Vice President, Head of Consumer Business, Marketing & Business Development 2012–2013, Senior Vice President, Sales and Marketing 2008–2012, Vice President, Sales 2006–2008, Marketing Manager 2001–2006. SCA Hygiene Products -yhtiössä 1996–2001 mm. avainasiakaspäällikkö, tuotepäällikkö ja markkinointipäällikkö.

Rob Kolkman

Toimitusjohtaja, Sanoma Media Netherlands

 

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

MBA, Master in Economics (Accountancy)

s. 1972, Hollannin kansalainen

 

Reed Business Information (osa RELX-konsernia): konsernijohtaja 2017–2018, ICISin toimitusjohtaja 2016–2017, Alankomaiden toimitusjohtaja 2014–2016. Elsevier (RELX:in osa): toimitusjohtaja, Australia ja Uusi-Seelanti 2008–2014. Reed Business Netherlands (RELX:in osa): apulaisjohtaja 2006–2008, kustannusjohtaja (Talous ja verot) 2004–2006 sekä johtaja, Elsevier Baard 2003–2004. Eri tehtävissä BPP Professional Education -yhtiössä, Alankomaat 1992–2003.

Hallitus

 

Sanoman hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Seitsemän hallituksen jäsentä (Pekka Ala-Pietilä, Anne Brunila, Mika Ihamuotila, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö) ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Pekka Ala-Pietilä

Sanoman hallituksen puheenjohtaja 2016–

Sanoman hallituksen varapuheenjohtaja 2015–2016.

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014, toimikausi päättyy 2019.

Työvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1957, Suomen kansalainen.

KTM, TkT h.c., KTT h.c.

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Blyk Services Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 2006–2012, Nokia Oyj:ssä eri tehtävissä 1984–2005, mm. toimitusjohtaja 1999–2005, toimitusjohtaja, Nokia Mobile Phones 1992-1998, ja konsernin johtokunnan jäsen 1992–2005.

Keskeiset hallitusjäsenyydet

Huhtamäki Oyj (pj.), SAP AG (Saksa) (hallintoneuvosto)

Antti Herlin

Sanoman hallituksen varapuheenjohtaja 2016–

Sanoman hallituksen puheenjohtaja 2013–2016.

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2010, toimikausi päättyy 2019.

Työvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä.

s. 1956, Suomen kansalainen.

KTT h.c. (Pietarin talouden ja rahoituksen valtiollinen yliopisto), KTT h.c. (Helsingin kauppakorkeakoulu), TaT h.c. (Taideteollinen korkeakoulu),TkT h.c. (Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut)

KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

KONE Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 1996–2003 ja pääjohtaja 1996–2006.

Keskeiset hallitusjäsenyydet

KONE Oyj (pj.), Caverion Oyj, Holding Manutas Oy (pj.), Security Trading Oy (pj.), Thorsvik Invest Oy (pj.).

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

KONE Oyj:n 100-vuotissäätiö (pj.), Tiina ja Antti Herlinin säätiö (pj.),  Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö

Anne Brunila

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013, toimikausi päättyy 2019. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1957, Suomen kansalainen

KTT , KTT h.c.

Fortum-konsernin johtaja ja johtoryhmän jäsen 2009–2012 vastuualueenaan konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia. Tätä ennen mm. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja 2006–2009, Valtionvarainministeriössä 2002-2006, josta ylijohtajana 2003-2006, asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa 2000–2002.

 

Keskeiset hallitusjäsenyydet

KONE Oyj, Stora Enso Oyj

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

Suomen elokuvasäätiö (hallituksen pj.) 2019 – 2021

Mika Ihamuotila

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013. Toimikausi päättyy 2019. Henkilöstövaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1964, Suomen kansalainen

KTT

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Marimekko Oyj

Hallituksen puheenjohtaja ja CEO, Marimekko Oyj 2015-2016. Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja (President & CEO) ja hallituksen varapuheenjohtaja 2008–2015. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja 2001–2007, Mandatum Pankki Oyj:n toimitusjohtaja 2000–2001 ja johtaja 1998–2000, Mandatum & Co Oy:n osakas 1994–1998. Yalen yliopiston (Yhdysvallat) vieraileva tutkija 1992–1993.

Keskeiset hallitusjäsenyydet

Rovio Entertainment Oy (pj.)

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto (hallintoneuvosto)

Nils Ittonen

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014. Toimikausi päättyy 2019. Tarkastusvaliokunnan sekä työvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä.

s. 1954, Suomen kansalainen

Diplomiekonomi

Sanoma-konsernissa 1977–2010 taloushallinnon eri tehtävissä, mm. rahoituksesta, kiinteistöistä ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana. Sanoman johtoryhmän jäsen 1999–2007.

Keskeiset hallitusjäsenyydet

Jane ja Aatos Erkon säätiön hallitus (pj.)

Denise Koopmans

Sanoman hallituksen jäsen 2015 alkaen. Toimikausi päättyy 2019. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1962, Hollannin kansalainen

LL.M., AMP Harvard Business School, IDP Insead

Hallitusammattilainen

Wolters Kluwer Law & Businessin (Hollanti) Legal & Regulatory divisioonan toimitusjohtaja 2011–2014. LexisNexis Intelligence Solutions and Lexis Analyticsin (Ranska) toimitusjohtaja ja LexisNexis Internationalin (Iso-Britannia) johtoryhmän jäsen 2007–2011. Erilaisissa johtotehtävissä Altran Groupissa (Ranska, Yhdysvallat, Espanja) 2000–2007.

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

UDG United Digital Group (Saksa) (pj., Advisory Board), Coöperatie VGZ (Hollanti) (hallintoneuvosto), Janssen de Jong Bouwgroep B.V. (Hollanti) (hallintoneuvosto), Wenk AG (Sveitsi) (hallintoneuvosto)

Robin Langenskiöld

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013. Toimikausi päättyy 2019. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1946, Suomen kansalainen

Diplomiekonomi

Toiminut Sanoma Osakeyhtiön hallituksessa 1990–1999 ja SanomaWSOY Oyj:n hallituksessa 1999–2008.

Rafaela Seppälä

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2008. Toimikausi päättyy 2019. Henkilöstövaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1954, Suomen kansalainen

M.Sc. (Journalism), Columbia University School of Journalism

SanomaWSOY:n hallituksen jäsen 1999–2003, Lehtikuva Oy:n toimitusjohtaja 2001–2004, projektipäällikkö Helsinki Media Company Oy:ssä 1994–2000, Sanoma Osakeyhtiön hallituksen jäsen 1994–1999.

Keskeiset hallitusjäsenyydet

Kansallisgalleria, Globart Projects Oy (pj.), Globart Projects Sweden AB (Ruotsi) (pj.)

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Kai Öistämö

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2011. Toimikausi päättyy 2019. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1964, Suomen kansalainen

TkT, DI.

Chief Operating Officer, InterDigital, Inc.

Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet

Fastems Oy (pj.), Helvar Oy (pj.)