Herkkyysanalyysi

Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevoittoon, milj.euroa
Paperikulut +1 -0.4
Henkilöstökulut +1 -3.3
Mainonta- ja markkinointikulut +1 -0.9
Jakelukustannukset +1 -1.9
Korkoherkkyys 1 %-yksikköä -2.2
Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevaihtoon, milj.euroa
Raportointivaluutat +10 * +10.6
Raportointivaluutat -10 * -8.7

* Valuuttojen, joita ei ole sidottu euroon, muutos euroon nähden.

Taulukossa esitetyt arviot muutosten euromääräisestä vaikutuksesta ovat bruttomääräisiä ja pohjautuvat menneisiin vuositason lukuihin.

Arviot perustuvat vuoden 2016 lopun tilanteeseen.