Oppimisen trendit

Digitaalisilla oppimismenetelmillä luodaan uutta pedagogiikkaa, uutta mediaa ja niillä vaikutetaan oppimiseen uudella tavalla. Kaiken kaikkiaan niillä voidaan parantaa oppimisen vaikutuksia luomalla parempia oppimistuloksia, vahvistamalla oppilaiden sitoutumista ja tehostamalla opettajien työskentelyä. Lisäksi data, jota syntyy digitaalisilla menetelmillä, tarjoaa arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tarjoomamme parantamisessa.

Digitaalisten menetelmien lisääntynyt käyttö ja siitä syntyvä data ovat eri rooleissa oppimisprosessin eri vaiheissa, kuten alla oleva kuva osoittaa.