Median trendit

Media on toimiala, joka muuttuu nopeasti ja jatkuvasti: uusia trendejä syntyy samalla, kun perinteiset tavat käyttää mediaa vähenevät. Olemme määritelleet kuusi trendiä, jotka tällä hetkellä ovat mediamaailman muutoksen ajureita ja jotka voivat vaikuttaa myös liiketoimintamalliimme ja suoritukseemme. (Trendit on alun perin esitelty Sanoman Pääomamarkkinapäivässä vuonna 2018.)