Avainluvut 2018

Lisää taloudellista tietoa ja avainluvut vuosineljänneksittäin:
Taloudellisen analyysin työkalu
Sanoma fact sheet

milj. euroa 2018 2017
Liikevaihto 1 315,4 1 328,0
Operatiivinen käyttökate 326,3 328,5
     prosentti 24,8 % 24,7 %
Operatiivinen liikevoitto 196,6 179,0
     prosentti 14,9 % 13,5 %
Liikevoitto 168,5 186,4
Tilikauden tulos * 125,6 126,8
Vapaa rahavirta * 108,9 106,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 463 4 562
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,83 0,71
Operatiivinen tulos/osake, euroa * 0,84 0,74
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,68 0,76
Tulos/osake, euroa * 0,76 0,77
Vapaa rahavirta/osake, euroa * 0,67 0,65

Vuoden 2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta. Oikaistut luvut julkaistiin 29.3.2018.

* Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot