Omat osakkeet

 

Sanoma Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä yhteensä 1 061 293 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. (15.20.2018)

 

Omien osakkeiden hankinta

Sanoma aloitti omien osakkeiden hankinnan 22.8.2018 vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen (22.3.2018) antaman valtuutuksen perusteella. Omien osakkeiden ostot saatiin päätökseen 12.10.2018.

  • Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää
  • Hankittavien osakkeiden määrä oli 900 000 (0,55 % yhtiön kaikista osakkeista)
  • Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan

Pörssitiedotteet omien osakkeiden hankinnoista löydät täältä

21.8.2018 julkaistu pörssitiedote hankinnan aloittamisesta

15.10.2018 julkaistu pörssitiedote hankintojen päättymisestä 

Yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta