Yritysvastuu

Yritysvastuu

Palvelemme asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita ja luomme yhteiskunnalle arvoa tarjoamalla runsaasti tietoa, viihdettä, inspiraatiota ja opetusta, jonka avulla he voivat kehittää itseään ja saada elämältä enemmän. Tämä on seikka, jonka kuluttajat ja asiakkaat huomaavat, jota he arvostavat ja jota he ovat oppineet meiltä odottamaan. Olemme ylpeitä saadessamme tarjota laadukasta sisältöä kaikissa mediakanavissamme sekä oppimateriaali- että sovellusratkaisuissa. Tämän vuoksi lähestymme vastuullisuutta median näkökulmasta: me arvostamme laadukasta journalistista sisältöä, sanavapautta sekä kunnioitamme yleisöämme toimimalla luotettavasti ja avoimesti.

Strategiamme ja tavoitteemme vastuullisessa liiketoiminnassa

Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme. Tavoitteemme on luoda jokapäiväisessä liiketoimintamme kautta positiivisia vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnalle. Meillä on selkeä tehtävä koulutuksen tukemisessa, tiedottamisessa sekä demokratian että sananvapauden tukemisessa. Haluamme herättää keskustelua, luoda mahdollisuuksia, yhdistää ihmisiä ja rohkaista heitä muuttamaan käsityksiään sisältöjemme kautta. Uskomme että ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen on tärkeä elementti kestävän maailman luomisessa.

Tapamme toimia

Meidät tunnetaan vastuullisesta tavastamme toimia ja haluamme tämän myös jatkuvan. Eettisen ohjeistomme periaatteet ja vastuulliset toimintatapamme ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkia toimintakäytäntöjämme ja tekemiämme päätöksiä. Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme aiheutuvat energian käytöstä (digitaaliset palvelut, painotoiminta, kiinteistöt), painomateriaalien käytöstä sekä jakelusta, kuljetuksista ja hankinnoista. Keskitymme erityisesti käyttämään materiaaleja ja energiaa tehokkaasti. Arvioimme myös huolellisesti kaikki käyttämämme toimittajat, sillä hankinnoilla on tärkeä rooli ympäristövaikutusten hallinnassa. Lue lisää ympäristövaikutustemme hallinnasta yritysvastuuraportista Yritysvastuustrategiamme ja toimintasuunnitelmiemme tavoitteena on sisältöjemme ja palveluidemme jatkuva kehittäminen sekä sen varmistaminen, että toimimme vastuullisesti kaikissa ratkaisuissamme. Yritysvastuustrategiamme tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen ja seurantaan varmistaaksemme, että päivittäinen liiketoimintamme on mahdollisimman vastuullista.

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat tärkeitä elementtejä media- ja oppimisliiketoiminnassa. Kaikkien henkilöiden tasavertainen kohtelu ja tasaarvoisuuden edistäminen työelämässä ovat keskeinen osa vastuutamme ja Sanoma Way -arvojen noudattamista. Kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille on yksi menestyksen avaintekijöistä, ja me varmistamme tämän takaamalla heille lukusia mahdollisuuksia kehittyä ammatissaan. Houkutellaksemme ja sitouttaaksemme parhaita osaajia, pyrimme luomaan työympäristön, joka inspiroi työntekijöitämme, tukee luovuutta ja erilaisia näkemyksiä, arvostaa monimuotoisuutta ja yksilön oikeuksia. Haluamme että yritysvastuu nivoutuu osaksi jokapäiväistä työtä. Toimintaamme ohjaa yhdenvertaisuuspolitiikka sekä eettinen ohjeisto jossa määritellään vastuumme työnantajana. Lue lisää kyvykkyyksien hallinnasta yritysvastuuraportistamme

Olemme määrittäneet tärkeimmät yritysvastuuteemamme tekemällä olennaisuusarvioinnin (tunnistamalla toimintamme kannalta oleelliset vastuuteemamme), jonka avulla rajasimme eri sidosryhmissä esiin nousseet pääteemat. Olennaisuusarvioinnin perusteella jaoimme pääteemat kahteen kategoriaan: vastuullisuusteemoihin joilla on selkeä vaikutus kuluttajiimme ja asiakkaisiimme sekä vastuullisuutta edistäviin toimintatapoihin, jotka mahdollistavat vaikutukset kuluttajiin ja asiakkaisiin. Vaikutamme kulutaijiin ja asiakkaisiin ainakin kolmella merkittävällä tavalla: sisältömme välityksellä (vaikutus yhteiskunnalle), oppimisratkaisuillamme (vaikutus oppimiseen ja koulutuksen kehittämiseen) ja innovatiivisella datan käytöllämme (datan ja tietosuojan vaikutus). Lue lisää vaikutuksistamme yhteiskunnalle

Vastuullisuutta tukevat toimintatavat ovat niitä, joihin pystymme itse vaikuttamaan ja jotka muodostavat yritysvastuustrategiamme ytimen. Vastuullisuutta edistävät toimintatavat jaettiin vielä kuuteen alakategoriaan, joita meidän tulee hallita, kehittää ja valvoa:

  • Laadukas ja luotettava journalismi
  • Ympäristöasioiden hallinta
  • Toimitusketju
  • Kyvykkyyksien hallinta ja yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Yksityisyydensuojan hallinta ja datan käyttö
  • Vastuulliset toimintatavat