Yritysvastuu

Yritysvastuu

Sanoman missiona on tarjota kiehtovaa sisältöä ja palveluja: tietoa, oppia ja viihdettä. Autamme päivittäin miljoonia ihmisiä kohtaamaan ympäröivän maailman ja ymmärtämään sitä. Tarjoamme tietoa, lisäämme tietoisuutta, tuemme opettajia saamaan esiin oppilaidensa kaiken osaamisen ja autamme luomaan kasvua luomalla paikkoja mainonnalle. Meillä on myös suurempi tarkoitus: Me haluamme tukea demokraattista yhteiskuntaa laadukkaalla journalismilla.

Vaikutamme myönteisesti - joka päivä

Vaikutamme ihmisiin ja yhteisöihin sisällöllämme, dataan perustuvilla räätälöidyillä ja kohdennetuilla ratkaisuillamme sekä oppimismenetelmillämme. Sisältömme kasvattaa tietoisuutta ja oppimisratkaisumme uudistavat koulutusta . Meillä on myös merkittävä tehtävä demokratian ja sananvapauden edistäjänä. Dataan perustuvan tarkan räätälöinnin ja kohdentamisen avulla voimme luoda entistäkin kiehtovampaa sisältöä ja yksilöllisempiä oppimispolkuja. Toiminnallamme on myös taloudellisia ja sosiaalisia sekä ympäristövaikutuksia. Vastuullinen liiketoiminta ja tinkimätön journalistinen etiikka ovat olennaisia myönteisen vaikutuksen luomisessa.

Tapamme toimia

Sisältömme lisää tietoa, viihdyttää, inspiroi, vaikuttaa mielipiteisiin ja voi johtaa käytännön tekoihin. Myös mediatuotteidemme mainossisältö on yhteiskunnallisesti tärkeää: mainonta luo kasvua ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on vahvistaa sisältömme myönteisiä vaikutuksia etenkin sananvapauden ja laadukkaan journalismin kautta.

Luottamukseen perustuva hyvä asiakassuhteemme antaa meille mahdollisuuden käyttää dataa lisäarvoa luovien, yksilöllisten sisältöjen ja palvelujen rakentamiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa datan myönteistä vaikutusta. Samalla kunnioitamme ehdottomasti yksityisyyttä sisällyttämällä tietosuojan ja tietoturvallisuuden tuotteisiimme jo niiden kehitysvaiheessa.

Uskomme, että nykyaikaisen koulutuksen tavoitteena on auttaa oppilaita kehittämään kykyjään ja lahjojaan täysipainoisesti. Kun autamme oppilaita valmistautumaan paremmin tulevaisuuteen, olemme mukana rakentamassa tuottavaa ja vaurasta yhteiskuntaa. Parhaat oppimistulokset saavutetaan, kun oppilaat ovat innostuneita oppimisesta ja opettajat voivat tehdä työtään tehokkaasti. Tavoitteenamme on vahvistaa oppimismenetelmien myönteistä vaikutusta.

Haluamme hoitaa liiketoimintaamme kannattavasti ja turvata investointimme ja omistaja-arvon vastuullisesti pitkällä aikavälillä. Taloudellinen vaikutuksemme toimintamaidemme yhteiskuntiin syntyy paikallisen talouden vahvistamisesta työnantajana ja tavaroiden ja palvelujen ostajana ja toimittajana sekä merkittävänä verojen maksajana sekä arvonlisäveron ja vastaavien maksujen kerääjänä. Tavoitteenamme on, että toimittajamme soveltavat eettisiä ohjeitamme myös omaan toimintaansa, työntekijöihinsä, tytäryhtiöihinsä ja omiin toimittajiinsa.

Pienennämme ympäristövaikutustamme materiaalien ja energian tehokkaalla käytöllä, ja tavoittemme on pienentää vaikutustamme jatkuvasti. Sosiaalinen vaikutuksemme muihin sidosryhmiin perustuu pääasiassa yhteistyöhön, sponsorointiin ja lahjoituksiin.

Työntekijöillemme haluamme luoda monipuolisen työympäristön ja kulttuurin, joka innostaa ja sitouttaa heitä.

Olemme määritelleen nämä kuusi vaikutsaluetta yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
Olemme arvioineet ja tunnistaneet, että meillä on kohtuulliset prosessit näiden kuuden olennaisen alueen hallintaan mutta yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien laatiminen ja keskeisten mittareiden määrittäminen ovat vielä kesken joidenkin alueiden osalta.