Näkymäarkisto

 

Konsernin näkymät (ennallaan 20.10.2016 julkaistuista muuttuneista näkymistä)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon paranevan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 9,5 %.

Sanoman osavuosikatsaus1.1.-30.9.2016: kannattavuus parani edelleen

Konsernin näkymät vuodelle 2016 (muuttuneet, julkistettu 20.10.2016)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen paranevan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 9,5 %.

Sanoma parantaa näkymiään vuodelle 2016

Konsernin näkymät vuodelle 2016 (ennallaan, julkistettu 14.7.2016)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen paranevan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 9 %.

Sanoman osavuosikatsaus1.1.-30.6.2016: Hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä

Konsernin näkymät vuodelle 2016 (muuttuneet, julkistettu 14.7.2016)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen paranevan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 9 %.

Sanoma parantaa näkymiään vuodelle 2016

Konsernin näkymät vuodelle 2016 (julkistettu 3.5.2016)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 7 %.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Vahva parannus operatiiviseen tulokseen, hyvä alku vuodelle

Konsernin näkymät vuodelle 2016 (julkistettu 9.2.2016)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 7 %.

Sanoman vuositulos 2015: Maltilliset odotukset ylittyivät

Konsernin näkymät vuodelle 2015 (ennallaan)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015: Kannattavuus edellisvuoden tasolla kolmannella vuosineljänneksellä

Konsernin näkymät vuodelle 2015 (ennallaan, julkaistu 16.7.2015)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015: Heikko tulos Suomessa

Konsernin vuoden 2015 ja keskipitkän aikavälin (2016) näkymät (muuttuneet, julkaistu 16.7.2015)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Keskipitkän aikavälin näkymät (muuttuneet)

Suomen talouden sekä mainosmarkkinoiden kehitys on ollut heikkoa, eikä parantumista ole lyhyellä tähtäimellä odotettavissa. Tämän lisäksi Sanoma Media Finlandin tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa. Sanoma ei tule pääsemään vuoden 2015 näkymiinsä. Tämän seurauksena Sanoma poistaa myös keskipitkän aikavälin (2016) näkymänsä, jotka julkaistiin helmikuussa 2014. Sanoma julkistaa uudet näkymät vuodelle 2016 vuoden 2015 vuosituloksen julkistamisen yhteydessä helmikuussa 2016.

Sanoma muuttaa vuoden 2015 sekä keskipitkän aikavälin (2016) näkymiään

Konsernin näkymät vuodelle 2015 (ennallaan, julkaistu Q1 osavuosikatsauksessa 29.4.2015)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai edellisvuotta korkeammalla tasolla (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoma tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015: Kaksijakoinen vuosineljännes haasteellisessa ympäristössä

Konsernin näkymät vuodelle 2015 (ennallaan, julkaistu 2014 vuosituloksessa, 5.2.2015)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai edellisvuotta korkeammalla tasolla (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoma tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman vuositulos 2014: Muutos etenee hyvin

Konsernin näkymät vuodelle 2014 (29.10.2014, ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014: Hyvä neljännes Suomessa ja oppimisessa

 

Konsernin näkymät vuodelle 2014 (25.7.2014, ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014: Strategia etenee hyvin – uuden median myynti kasvoi seitsemän prosenttia


Konsernin näkymät vuodelle 2014 (30.4.2014, ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1. –31.3.2014: Kustannussäästöt kompensoivat liikevaihdon laskun vaikutuksen

 

Konsernin näkymät vuodelle 2014 (7.2.2014)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,0 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään: (1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon, (2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja (3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Sanoman vuositulos 2013: Vakaa vuosi oppimisliiketoiminnassa, kuluttajamediaa uudistetaan

Sivun alkuun

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 Q3 osavuosikatsauksessa 31.10.2013 (ennallaan, julkaistu 23.7.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Uudelleenjärjestely edessä

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 Q2 osavuosikatsauksessa 1.8.2013 (ennallaan, julkaistu 23.7.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013: Vakaa tulos oppimisessa – rakennemuutos kiihtyy mediassa

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (muuttuneet, julkaistu 23.7.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Sanoma muuttaa vuoden 2013 näkymiä

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 Q1 osavuosikatsauksessa 2.5.2013 (ennallaan, julkaistu 22.3.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 - 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 180 - 205 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja mainosmarkkinat pysyvät alavireisenä Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa.

Hyvä tulos Learning-segmentissä - median investoinneilla ja tehostamistoimilla keskitytään haastavaan toimintaympäristöön

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (22.3.2013), muuttuneet 

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 - 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 180 - 205 milj. euroa.

Sanoman vuoden 2013 muuttuneet näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja mainosmarkkinat pysyvät alavireisenä Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa.

Ensimmäinen vuosineljännes on konsernille kausiluontoisesti heikoin. Tämän lisäksi Sanoma aikoo investoida merkittävästi Hollannin ja Suomen televisiotoimintoihin sekä digitaaliseen kehitykseen. Tästä syystä konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sanoma muuttaa vuoden 2013 näkymiä ja tekee 34,8 milj. euron arvonalentumiskirjauksen

 

Konsernin näkymät vuodelle 2013 vuoden 2012 vuosituloksessa 7.2.2013 

Vuonna 2013 Sanoma odottaa taloudellisen kehityksensä jatkuvan vuoden 2012 tapaan. Sanoma arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat vuoden 2012 kaltaiset.

Sanoman vuoden 2013 näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja todennäköisyys mainosmarkkinoiden elpymiselle vuonna 2013 on vähäinen.

Ensimmäinen vuosineljännes on konsernille kausiluontoisesti heikoin. Tämän lisäksi Sanoma aikoo investoida merkittävästi Hollannin ja Suomen televisiotoimintoihin sekä digitaaliseen kehitykseen. Tästä syystä konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sanoman tilinpäätöstiedote 2012: Vahva vuosi oppimisliiketoiminnassa - kuluttajamedian muutosprosessi jatkuu

Sivun alkuun

 

Vuoden 2012 näkymät osavuosikatsauksessa 3Q12 (31.10.2012), ennallaan

Sanoma odottaa vuoden 2012 liikevaihtonsa olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna.

Toimintaympäristö ja etenkin mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys konsernin keskeisissä toimintamaissa heikkenee hieman tai jonkin verran taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2012: Vahva neljännes oppimisliiketoiminnassa

 

Vuoden 2012 näkymät osavuosikatsauksessa 2Q12 (1.8.2012), muuttuneet

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman (aiemmin ’kasvavan hieman’). Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta (ei muutosta). Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna (aiemmin ’kasvavan’).

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee hieman laskevasta jonkin verran laskevaan (aiemmin ’tasaisesta hieman laskevaan’) taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012: Vakaa toinen vuosineljännes haastavissa markkinaolosuhteissa

 

Vuoden 2012 näkymät pääomamarkkinapäivässä (14.6.2012)

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Sanoman pääomamarkkinapäivä - Sanoma vahvistaa vuoden 2012 näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikan

 

Vuoden 2012 näkymät osavuosikatsauksessa 1Q12 (3.5.2012)

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2012: Portfoliomuutos toteutettu hyvin, samalla tasetta vahvistettu – näkymät ennallaan

 

Vuoden 2012 näkymät vuosituloksessa 2011 (7.2.2012)

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Sanoman tilinpäätöstiedote 2011: Vakaan tuloksen ja rakennemuutosten vuosi epävakailla markkinoilla

Sivun alkuun

 

Näkymien 2011 toteutuminen

Liikevaihto 2 746,2 milj. euroa (-0,5 %)

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 239,1 milj. euroa (-2,6 %)

 

Vuoden 2011 näkymät osavuosikatsauksessa 3Q11 (2.11.2011)

Sanoma-konsernin näkymät vuodelle 2011 ovat ennallaan. Liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan jonkin verran. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat hieman keskeisissä toimintamaissa vuonna 2011.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2011: Vakaa liikevaihto epävakailla markkinoilla – kertaluonteiset kustannukset rasittivat tulosta (Pörssitiedote 2.11.2011)

 

Vuoden 2011 näkymät osavuosikatsauksessa 2Q11 (5.8.2011)

Sanoma-konsernin liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan jonkin verran. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Näkymien muutos 29.7. perustuu SBS-yritysoston päätökseen saamisen viivästymiseen kuukaudella aiemmin arvioidusta, konsernissa keväällä toteutettuihin kehitysohjelmiin liittyviin investointeihin ja aikakauslehtien näkymien heikentymiseen Suomessa. Aiemmin Sanoma arvioi liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan hieman.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat jonkin verran keskeisissä toimintamaissa.

Sanoman osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2011: Uusi rakenne vauhdittamaan digitaalista siirtymää (pörssitiedote 5.8.2011)

 

Vuoden 2011 näkymät osavuosikatsauksessa 1Q11 (3.5.2011)

SBS:n televisiotoiminnan hankinnan myötä Sanoman liikevaihdon odotetaan nousevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat keskeisissä toimintamaissa jonkin verran vuonna 2011.

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011: Sanoma valmistautuu tulevaan (pörssitiedote 3.5.2011) 

 

Vuoden 2011 näkymät SBS-kaupan jälkeen (20.4.2011)

Kaupan myötä Sanoman liikevaihdon odotetaan nousevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman vuonna 2011. Aiemmin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotettiin laskevan hieman, jos elokuvatoimintojen kauppa, josta tiedotettiin 21.3.2011, toteutuu.

Sanoma ostaa ProSiebenSat.1:n tv-toiminnot Benelux-maissa yhdessä paikallisten kumppanien kanssa (pörssitiedote 20.4.2011)

 

Vuoden 2011 näkymät Finnkino-kaupan jälkeen (21.3.2011)

Toteutuessaan elokuvatoimintojen myynnin arvioidaan vaikuttavan Sanoma Traden ja Sanoma-konsernin vuoden 2011 näkymiin. Kaupan seurauksena Sanoma-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan hieman vuonna 2011. Aiemmin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla.

Sanoma myy elokuvatoimintonsa - konsernin näkymät muuttuvat (pörssitiedote 21.3.2011)

 

Vuoden 2011 näkymät vuosituloksessa 2010

Vuonna 2011 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vuonna 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa.

Vuonna 2010 tehdyt yritysmyynnit vaikuttavat näkymiin. Yhteensä myytyjen liiketoimintojen osuus vuoden 2010 liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä oli noin 10 milj. euroa. Merkittävimmät myydyt liiketoiminnot olivat Welho ja Humo.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat keskeisissä toimintamaissa jonkin verran vuonna 2011.

Sanoman tilinpäätöstiedote 2010: Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa (pörssitiedote 9.2.2011)

 

Näkymien 2010 toteutuminen

Liikevaihto 2 761,2 milj. euroa (- 0,2 %)

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 245,4 milj. euroa (+6,9 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q10

Sanoma-konsernin näkymät ovat muuttuneet. Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan jonkin verran. Muutos perustuu Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen näkymien paranemiseen. Traden näkymiä on kuitenkin laskettu. Aiemmin Sanoma arvioi liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan vain hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppojen vaikutus. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat jonkin verran konsernin tärkeimmissä toimintamaissa vuonna 2010.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q10

Sanoma-konsernin näkymät ovat ennallaan: liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2010. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppojen vaikutus vuoden 2010 lukuihin. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa. Vuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat hieman konsernin keskeisissä toimintamaissa vuonna 2010.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q10

Sanoma-konsernin näkymät vuodelle 2010 ovat ennallaan. Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat pysyvät vakaina konsernin toimintamaissa tai kasvavat vain hieman. Vuonna 2009 tehdyt tehostamistoimet vaikuttavat konsernin tulokseen edelleen vuonna 2010.

 

Vuoden 2010 näkymät vuosituloksessa 2009

Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Nykyiset näkymät perustuvat oletukselle, että mainosmarkkinat ovat vakaat konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 tehdyt tehostamistoimet vaikuttavat konsernin tulokseen edelleen vuonna 2010.

 

Näkymien 2009 toteutuminen

Liikevaihto 2 767,9 milj. euroa (- 8,7 %)

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 229,5 milj. euroa (- 22,4 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q09

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän vuonna 2009 selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin korkokulujen arvioidaan vähenevän merkittävästi, ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 mainonnan ja yksityisen kulutuksen uskotaan laskevan vuodesta 2008 kaikilla Sanoman markkina-alueilla.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q09

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin korkokulujen arvioidaan vähenevän merkittävästi ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 mainonnan ja yksityisen kulutuksen uskotaan laskevan vuodesta 2008 kaikilla Sanoman markkina-alueilla.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q09

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin rahoituskulujen arvioidaan vähenevän ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni aikoo tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Mainonnan uskotaan laskevan kaikilla ja yksityisen kulutuksen useimmilla markkina-alueilla vuonna 2009.

 

Näkymät vuosituloksessa 2008

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin rahoituskulujen arvioidaan vähenevän ja sen seurauksena Sanoman nettotuloksen vuonna 2009 ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän.

Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kehityksen arvioidaan olevan koko vuotta merkittävästi heikompaa erityisesti Sanoma News -liiketoimintaryhmässä sanomalehtimainonnan laskun seurauksena ja Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmässä valuuttakurssivaihteluiden ja kausiluonteisten oppimateriaalitoimintojen kasvamisen johdosta.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa, erityisesti mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen. Mainonnan uskotaan laskevan päämarkkina-alueilla vuonna 2009. Sanoma jatkaa panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Samalla konserni tehostaa toimintaansa kaikilla markkina-alueilla.

 

Näkymien 2008 toteutuminen

Liikevaihto 3 030,1 milj. euroa (+ 3,5 %)

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 295,7 milj. euroa (- 3,1 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q08

Vuonna 2008 liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ja kustannuseriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vertailuvuonna 2007 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 305,2 milj. euroa. Aiemmin konserni ennakoi liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, sisältäen kertaluonteiset kustannuserät, edelleen paranevan.

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon arvioidaan kasvavan, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %.

Ennusteessa Sanoman liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 on otettu huomioon sekä orgaaninen kasvu että pienten yritysostojen vaikutus. Vuonna 2008 Sanoma jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttaa konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q08

Vuonna 2008 liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttaa konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q08

Vuonna 2008 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuotta vastaavasti. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.

 

Näkymät vuosituloksessa 2007

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuotta vastaavasti. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa. Lähiajan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun.

Euroopan talouden ennustetaan vuonna 2008 jatkavan kasvuaan, mutta hieman vuotta 2007 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 3,2 %, Hollannissa 1,8 % ja Belgiassa 2,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,0 %, Tshekissä 4,5 % ja Venäjällä 6,6 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2008. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2008 Suomessa 3,1 %, Hollannissa 2,2 %, Belgiassa 1,9 %, Tshekissä 4,4 %, Unkarissa 0,5 % ja Venäjällä 12,2 %.

 

Näkymien 2007 toteutuminen

Liikevaihto 2 926,3 milj. euroa (+ 6,7 %)

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 303,5 milj. euroa (+5,3 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q07

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen, erityisesti mainonnan kasvuvauhtiin ja sen jakautumiseen medioittain. Toimialaan ja konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä konsernin riskienhallintaa on esitetty tarkemmin SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,4 % ja Suomessa 4,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,7 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 6,9 %. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,3 %, Belgiassa 2,6 %, Tshekissä 5,7 % ja Venäjällä 10,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,7 %.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q07

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen, erityisesti mainonnan kasvuvauhtiin ja sen jakautumiseen medioittain. Toimialaan ja konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä konsernin riskienhallintaa on esitetty tarkemmin SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,3 % ja Suomessa 3,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,7 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 6,5 %. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,9 %, Belgiassa 2,2 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 10,4 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,6 %.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q07

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,1 % ja Suomessa 3,0 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,6 %, Tshekissä 4,9 % ja Venäjällä 6,0 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2007. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,5 %, Hollannissa 2,2 %, Belgiassa 2,0 %, Tshekissä 4,0 % ja Venäjällä 10,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,5 %.

 

Vuoden 2007 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,6 %, Belgiassa 2,2 % ja Suomessa 3,0 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,6 %, Tshekissä 5,0 % ja Venäjällä 5,9 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2007. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 3,3 %, Hollannissa 2,3 %, Belgiassa 2,2 %, Tshekissä 3,9 % ja Venäjällä 13,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,5 %.

 

Näkymät ja toteuma 2006

 

Näkymien 2006 toteutuminen

Liikevaihto 2 742,1 milj. euroa (+ 4,6 %) 
Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 288,2 milj. euroa (7,1 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q06

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q06 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,9 %, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa 4,6 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,9 %, Tshekissä 6,2 % ja Venäjällä 6,5 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2006 Suomessa 4,0 %, Hollannissa 1,9 %, Belgiassa 2,3 %, Unkarissa 1,9 %, Tshekissä 3,7 % ja Venäjällä 12,1 %.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q06

SanomaWSOY:n vuoden 2006 näkymät ovat ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Arviot SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuvat oletukseen sekä orgaanisesta että pienten yrityskauppojen aikaansaamasta kasvusta. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,5 %, Belgiassa 2,2 % ja Suomessa 3,8 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 4,4 %, Tshekissä 5,8 % ja Venäjällä 6,0 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2006 Suomessa 3,3 %, Belgiassa 2,0 %, Unkarissa 3,1 %, Tshekissä 3,5 % ja Venäjällä 10,7 %, mutta Hollannissa vain 1,3 %.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q06

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Arviot SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuvat oletukseen sekä orgaanisesta että pienten yrityskauppojen aikaansaamasta kasvusta. Vuonna 2005 konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 % ja koko liikevaihto 4,7 %. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

 

Näkymät tilinpäätöksessä 2005

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,0 %, Belgiassa 1,8 % ja Suomessa 3,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,7 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 5,6 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

 

Näkymät ja toteuma 2005

 

Näkymien 2005 toteutuminen

Liikevaihto 2 622,3 milj. euroa (+ 4,7 %) 
Liikevoitto 301,3 milj. euroa (+ 1,5 %) 
Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 269,1 milj. euroa (- 0,7 %)

Tulos/osake 1,45 euroa (+ 11,1 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q05

Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa vuonna 2005 vain 0,5 %, Belgiassa 1,3 % ja Suomessa 1,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,6 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 6,2 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 5 % ja konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna runsaat 2 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden hyvää tasoa. Vuonna 2004 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 268,2 milj. euroa. Arviossa on huomioitu myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon ja -voittoon.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q05

Ennusteet Euroopan talouskasvusta vuonna 2005 ovat laskeneet hieman. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa vain 0,5 %, Belgiassa noin 1,5 % ja Suomessa noin 2,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman yli 3 %, Tshekissä runsas 4 % ja Venäjällä lähes 6 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 6 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan vähintään edellisvuoden hyvää tasoa. Vuonna 2004 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 268,2 milj. euroa.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q05

Euroopan talous jatkaa kasvuaan vuonna 2005. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa reilut 3 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman alle 4 %, Tshekissä runsas 4 % ja Venäjällä 6 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 6 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan vähintään edellisvuoden tasoa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi noin 26 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja.

 

Näkymät tilinpäätöksessä 2004

Euroopan talous jatkaa kasvuaan vuonna 2005. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa noin 3 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman alle 4 % ja Tshekissä runsas 4 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 4 %. IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirtyminen vuoden 2005 alusta parantaa konsernin liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta (EPS) merkittävästi. Vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasoa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi noin 25 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Arvio ei sisällä Independent Media -kaupan vaikutusta.

 

Näkymät ja toteuma 2004

 

Näkymien 2004 toteutuminen

Liikevaihto 2 493,0 milj. euroa (+ 4 %) 
Liikevoitto 239,5 milj. euroa (+17 %) 
Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 213,7 milj. euroa (+32 %) Tulos ennen satunnaisia eriä 212,2 milj. euroa (+30 %)

Nettorahoituskulut 27,2 milj. euroa (-35 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q04

Euroalueen talous kasvaa koko vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa hieman yli 2 % ja Suomessa runsaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 noin 3 %. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Kokonaisliikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla, vaikka siihen sisältyvät kertaluonteiset myyntivoitot jäänevät edellisvuotta vähäisemmiksi. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Myös nettorahoituskulut pienenevät edellisestä vuodesta. Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaankin paranevan selvästi. Malmberg-kaupan vaikutus konsernin tulokseen vuonna 2004 on ajoituksestaan johtuen vähäinen.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q04

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2 % ja Suomessa vajaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 noin 3 % ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot jäänevät vähäisemmiksi. Nettorahoituskulut pienenevät kuitenkin merkittävästi edellisestä vuodesta. Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaankin olevan edellisvuoden tasoa. Arviot perustuvat oletukseen, etteivät mainosmarkkinat heikkene loppuvuonna olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toteutuessaan Malmberg-kaupan vaikutus konsernin tulokseen vuonna 2004 on ajoituksestaan johtuen vähäinen.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q04

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitosten ennusteet bruttokansantuotteen kasvusta ovat kuitenkin hieman laskeneet: BKT:n odotetaan kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 1,5 % ja Suomessa vajaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 vähintään tammi–maaliskuun kasvua vastaavasti. Vertailukelpoisen kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi, elleivät mainosmarkkinat heikkene loppuvuonna olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot saattavat jäädä vähäisemmiksi.

 

Näkymät tilinpäätöksessä 2003

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa lähes 2 % ja Suomessa yli 3 %. Mediamainonta kasvaa perinteisesti bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan laskentaperiaatteiden muutoksesta huolimatta kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen kannattavuus paranee edelleen. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot saattavat jäädä vähäisemmiksi.

 

Näkymät ja toteutuma 2003

 

Näkymien 2003 toteutuminen

Liikevaihto 2 434,1 milj. euroa (+3 %). Uusien laskentaperiaatteiden mukainen vuoden 2003 liikevaihto on 2 395,9 milj. euroa. 
Liikevoitto 205,2 milj. euroa (+53 %) 
Tulos/osake 0,69 euroa (+ 208 %)

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q03

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvaa vuonna 2003 maltillisesti, sillä mediamainonnan kehitys on edelleen vaisua useimmissa konsernin toimintamaissa. Kasvu on kuitenkin Suomen bruttokansantuotteen kasvua nopeampaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen syyskuisen arvion mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,4 %.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvaa selvästi hyvin onnistuneen toiminnan tehostamisen, säästötoimien ja liiketoiminnan hallinnan ansiosta. Myös osakekohtainen tulos kasvaa merkittävästi.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q03

Euroalueen talous kasvaa hitaasti vuonna 2003. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos arvioi kesäkuussa bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2003 euroalueella vain 0,5 % ja Suomessa 1,6 %. Mediamainonnan kehitys on edelleen vaisua useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kehitykseen vaikuttavat ratkaisevasti sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonta, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen, säästötoimien ja liiketoiminnan hallinnan ansiosta selvästi.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q03

Euroalueen talous kasvaa hitaasti vuonna 2003. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos arvioi maaliskuussa bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2003 euroalueella vain prosentin ja Suomessa 1,8 %. Mediamainonta on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotisesta, mutta mainonnan kehitys on edelleen vaisua.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kasvun toteutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti kehitys sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonnassa, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen ansiosta liikevaihtoa voimakkaammin.

 

Näkymät tilinpäätöksessä 2002

Euroalueen talouden ennakoidaan kasvavan hitaasti myös vuonna 2003. Euroalueen bruttokansantuote kasvaa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen joulukuisen ennusteen mukaan 1,5 % ja Suomen 2,7 %. Tämä merkitsee myös mainosmarkkinoiden kehityksen jatkumista vaisuna SanomaWSOY:n tärkeimmissä toimintamaissa, Suomessa ja Hollannissa. Selvää mediamainonnan kasvukäännettä ei ole näkyvissä.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 bruttokansantuotetta nopeammin. Kasvun toteutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti kehitys sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonnassa, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin neljännes. Liikevoitto kasvaa säästötoimien ansiosta liikevaihtoa voimakkaammin.

Vuonna 2002 SanomaWSOY määritteli keskimääräiset vuosien 2002 - 2005 taloudelliset tavoitteet, jotka perustuivat arvioon mainosmarkkinoiden nousun alkamisesta vuonna 2002: SanomaWSOY tavoittelee keskimäärin 9 %:n liikevoittoa. Mainosmarkkinoiden ennakoitua heikompi kehitys siirtää kuitenkin tavoitteen saavuttamisen aikajännettä eteenpäin. Lisäksi liiketoimintaryhmäkohtaiset tavoitteet muuttuvat konsernirakenteen muutosten takia. Konsernin omavaraisuusaste nostetaan lähivuosina 50 %:iin.

 

Näkymät ja toteuma 2002

 

Näkymien 2002 toteutuminen

Liikevaihto 2 357,8 milj. euroa (+36 %) 
Liikevoitto 134,4 milj euroa (+39 %)

 

Näkymät pörssitiedotteessa 11.2.2003

SanomaWSOY:n liikevoitto ennakoitua parempi 
SanomaWSOY:n liikevoitto vuodelta 2002 kasvaa lähes 40 % ja ylittää yhdeksän kuukauden osavuosikatsauksessa 7.11.2002 annetun ennusteen noin 20 %:n liikevoiton kasvusta. Liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä parantuneen kustannustehokkuuden ja arvioitua paremman marras–joulukuun myynnin ansiosta. Konsernin liikevaihto vuodelta 2002 on 2 357 milj. euroa.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 3Q02

SanomaWSOY:n liikevaihto ja -voitto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden. Erityisen voimakkaasti kasvaa liikevoitto ennen liikearvon poistoja. Kehitys jää kuitenkin hieman aikaisemmin arvioitua vaimeammaksi, sillä mediamainonnan kasvu ei alkanut odotetusti syksyllä 2002 ja liiketoimintaryhmissä aloitetut sopeuttamistoimet vaikuttavat konsernin tulokseen osin vasta tulevina vuosina. SanomaWSOY:n viimeinen neljännes on tyypillisesti vuoden paras.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan nyt kasvavan runsaaseen 2,3 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvaa merkittävästi – noin 20 %.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 2Q02

SanomaWSOY:n liikevaihto ja liikevoitto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 2 400 milj. euroon. Liikevoiton arvioidaan kasvavan noin kolmanneksen, mikäli taloudellinen tilanne kehittyy odotetulla tavalla. Osa liikevoiton kasvusta tulee ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntivoitoista.

 

Näkymät osavuosikatsauksessa 1Q02

Odotuksien mukaisesti Suomen ja Hollannin ilmoitusmarkkinat kehittyivät vuoden 2002 alussa heikommin kuin vuosi sitten, mutta markkinatilanteen ennakoidaan paranevan syksyllä.

SanomaWSOY:n liikevoitto ja liikevaihto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden ajan. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 2 400 milj. euroon. Mikäli taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu odottamattomia muutoksia, liikevoiton ennakoidaan kasvavan noin kolmanneksen aikaisemmin arvioidun neljänneksen sijaan muun muassa yritys- ja kiinteistömyyntien seurauksena.

SanomaWSOY tavoittelee vuosina 2002–2005 keskimäärin 9 %:n liikevoittoa. Sanoman liikevoittotavoite on vuosina 2002–2005 keskimäärin 12,5 %, Sanoma Magazinesin 9 %, SWelcomin 0 %, WSOY:n 12,5 % ja Rautakirjan 5,5 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste nostetaan lähivuosina 50 %:iin.

 

Näkymät tilinpäätöksessä 2001

EU-maiden talouskasvun arvioidaan jäävän melko hitaaksi myös vuonna 2002, vaikka kuluttajien vahvistunut luottamus talouteen vuoden 2001 lopussa antaa merkkejä taloustilanteen paranemisesta vuoden 2002 aikana. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen joulukuisen ennusteen mukaan EU-alueen kokonaistuotanto kasvaa 1,4 % ja Suomen kokonaistuotanto 1,9 % vuonna 2002. Ilmoitusmarkkinoiden kehitys näyttää epävarmalta, ja on todennäköistä, että ilmoitusmarkkinoiden kehitys on alkuvuonna heikompaa kuin vuonna 2001. Markkinatilanteen käänteen odotetaan jäävän syksyyn.

SanomaWSOY:n liikevoitto ja liikevaihto paranevat vuonna 2002 merkittävästi, sillä VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden ajan. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 2 400 milj. euroon. Mikäli taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu odottamattomia muutoksia, liikevoiton odotetaan paranevan noin neljänneksen. Myös vertailukelpoisen liikevaihdon ja -voiton ennakoidaan jonkin verran paranevan. Kannattavuutta parantavat etenkin vuoden 2001 aikana useissa liiketoimintaryhmissä aloitetut kulujen sopeuttamistoimet.