Herkkyysanalyysi

Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevoittoon,
milj. euroa
Paperikulut +1 -0,6
Henkilöstökulut +1 -4,3
Mainonta- ja markkinointikulut +1 -1,2
Jakelukustannukset +1 -2,0
Korkoherkkyys 1 %-yksikköä -2,0
Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevaihtoon,
milj. euroa
Raportointivaluutat +10 * +12,9
Raportointivaluutat -10 * -10,5

* Valuuttojen, joita ei ole sidottu euroon, muutos euroon nähden.

Taulukossa esitetyt arviot muutosten euromääräisestä vaikutuksesta ovat bruttomääräisiä ja pohjautuvat menneisiin vuositason lukuihin.

Arviot perustuvat vuoden 2015 lopun tilanteeseen.