Herkkyysanalyysi

Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevoittoon,
milj. euroa
Paperikulut +1 -0,4
Henkilöstökulut +1 -3,3
Mainonta- ja markkinointikulut +1 -0,9
Jakelukustannukset +1 -1,9
Korkoherkkyys 1 %-yksikköä -2,2
Tekijä Muutos, % Vaikutus liikevaihtoon,
milj. euroa
Raportointivaluutat +10 * +10,6
Raportointivaluutat -10 * -8,7

* Valuuttojen, joita ei ole sidottu euroon, muutos euroon nähden.

Taulukossa esitetyt arviot muutosten euromääräisestä vaikutuksesta ovat bruttomääräisiä ja pohjautuvat menneisiin vuositason lukuihin.

Arviot perustuvat vuoden 2016 lopun tilanteeseen.