Suurimmat osakkeenomistajat

Sanoman osake (SAA1V) ja yhtiön muut arvopaperit on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sanoman hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia osakassopimuksia.

Osakkeenomistajien osoitetietojen muuttuessa pyydämme ilmoittamaan muuttuneet osoitetiedot siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön (esim. Euroclear Finland Oy:hyn, ent. Suomen Arvopaperikeskus), jossa osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Sanoman kautta ei voi päivittää osoitemuutoksia.

Sisäpiiri

Liputukset

Suurimmat osakkeenomistajat

Tälle sivulle päivitetään kunkin kuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätyttyä tiedot suurimmista osakkeenomistajista ja muutoksista heidän omistuksissaan. Omistuksia ei ole ryhmitelty lukuun ottamatta Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien sijoitusyhtiöiden osakeomistuksia. Exceliin voi ladata kuukausittain päivitettävän listan suurimmista omistajista.

Tiedot omistajarakenteesta päivitetään kuukausittain, viimeisen kaupankäyntipäivän päätyttyä. Omistajat on jaettu ryhmiin Tilastokeskuksen sektorijaon mukaisesti.

Historiatiedot suurimmista osakkeenomistajista löytyvät arkistosta.