Osakepääoma

Osakkeiden ja optioiden lukumäärä 30.9.2017 *
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 30.9.2017 162 812 093
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 316 519
2011-optiot 798 400
Liikkeessä olevien osakkeiden ja optioiden lukumäärä 163 293 974

* Edellyttäen, että kaikki annetut optiot muutetaan osakkeiksi.

 

Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset vuonna 2016
Muutokset 2016 Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma, milj, euroa
31.12.2015 162 812 093 71,3
31.12.2016 162 812 093 71,3

Yllä olevissa osakemäärissä ei ole eritelty Sanoman omistamia omia osakkeita. Tarkemmat tiedot konsernin hallussa olevista omista osakkeista löydät Omat osakkeet -osiosta. Aiempien vuosien muutokset löytyvät arkistosivulta.

Omat osakkeet

Arkisto osakepääoman ja osakkeiden määrän kehityksestä