Osakepääoma

Osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.12.2015 *
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 31.12.2015 162 812 093
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 730 000
2010-optiot 977 100
2011-optiot 798 400
Liikkeessä olevien osakkeiden ja optioiden lukumäärä 163 857 593

* Edellyttäen, että kaikki annetut optiot muutetaan osakkeiksi.

 

Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset vuonna 2015
Muutokset 2015 Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma, milj, euroa
31.12.2014 162 812 093 71,3
31.12.2015 162 812 093 71,3

Yllä olevissa osakemäärissä ei ole eritelty Sanoman omistamia omia osakkeita. Tarkemmat tiedot konsernin hallussa olevista omista osakkeista löydät Omat osakkeet -osiosta. Aiempien vuosien muutokset löytyvät arkistosivulta.

Omat osakkeet

Arkisto osakepääoman ja osakkeiden määrän kehityksestä