Strategia

Strategia

Sanoman keskeiset strategiset prioriteetit

Täytetään asiakkaiden tarpeet valituilla brändeillä ja median alueilla

Hyödynnetään kasvun ja digitaalisen transformaation mahdollisuudet oppimisen liiketoiminnassa

Vauhditetaan innovaatioita kustannustason madaltamiseksi

Parannetaan kassavirtaa ja tulosta, vahvistetaan tasetta