Yhtiökokous

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.

Sanoma on ilmoittanut suunnittelevansa varsinaisen yhtiökokouksen järjestämistä Helsingissä 21.3.2017. Mikäli osakkeenomistaja haluaa tehdä ehdotuksia kokouksen asialistalle, tulee hänen ilmoittaa hallitukselle asialistalle sisällytettäviksi pyytämänsä ehdotukset 10.1.2017 mennessä.

Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen grouplegalaffairs@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma

Arkisto varsinaisista yhtiökokouksista:

Yhtiökokous 2016 Yhtiökokous 2015 Yhtiökokous 2014 Yhtiökokous 2013 Yhtiökokous 2012 Yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 2010 Yhtiökokous 2009 Yhtiökokous 2008 Yhtiökokous 2007 Yhtiökokous 2006 Yhtiökokous 2005 Yhtiökokous 2004 Yhtiökokous 2003 Yhtiökokous 2002 Yhtiökokous 2001 Yhtiökokous 2000