Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Anne Brunila (pj.), Nils Ittonen, Denise Koopmans (12.4. alkaen) ja Robin Langenskiöld. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Anne Brunila, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Kai Öistämö (pj.), Mika Ihamuotila ja Rafaela Seppälä. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Tarkastusvaliokunnan ja Henkilöstövaliokunnan jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi hallituksen kokouksiin tulevia asioita valmistelee työvaliokunta, johon kuuluvat Sanoman hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja (kuten mainitaan selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) sekä hallituksen puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Työvaliokunnan jäsenet ovat Antti Herlin, Pekka Ala-Pietilä, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.